Aby zapobiec ewentualnej powodzi

Śnieg, zaspy i mróz to aura, do której zdążyliśmy przywyknąć. Jednak już za półtorej miesiąca zawita do nas wiosna. Wraz z ociepleniem pojawią się roztopy, co w konsekwencji może doprowadzić do powodzi. 3 lutego przedstawiciele braniewskiego samorządu lokalnego spotkali się w Olsztynie, w celu omówienia strategii przeciwpowodziowej.

 

W spotkaniu wzięli udział Marian Podziewski, wojewoda warmińsko- mazurski oraz przedstawiciele samorządów lokalnych z terenów: Elbląga, Braniewa, Nowego Miasta Lubawskiego i Kętrzyna.

Do monitorowania sytuacji w województwie skierowano wszystkie jednostki straży pożarnej i policje. W działania zabezpieczające ma również włączyć się wojsko. Minister Obrony Narodowej zapewnił o wszczęciu procedur dotyczących wykorzystania sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia akcji w razie powodzi. Aktualnie wojsko bierze udział w akcji zapobiegającej spiętrzaniu wody. Środkami wybuchowymi usuwane są zlodowacenia na ciekach wodnych oraz zatory

Ważnym elementem jest obserwowanie miejsc, gdzie mogą wystąpić podtopienia, takich jak mosty i wiadukty. Każda z gmin, zagrożona powodzią musi przygotować obiekty, w których będą mogły przebywać osoby ewakuowane z zalanych miejsc. Obiekty muszą spełniać określone wymogi: duża liczba wolnych miejsc, dostęp do wody pitnej i gorących posiłków oraz nadzór ośrodków pomocy społecznej.

- Należy zadbać również o to, aby w punktach newralgicznych zgromadzić odpowiednie rezerwy piasku i worków, a także zadbać o stan sprzętu, który miałby być użyty podczas akcji przeciwpowodziowej- mówił Podziewski.

Centra zarządzania kryzysowego, które funkcjonują we wszystkich gminach na bieżąco monitorują sytuacje pogodową oraz stan techniczny wałów.

 

Aleksandra Jakimczuk

 

 

 

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz