Akredytacja szpitala

Pracownia Genetyki i Biologii Molekularnej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie jest akredytowana. Otrzymała certyfikat Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka potwierdzający jakość badań cytogenetycznych jako pierwsza w województwie i na razie jedyna!

- Certyfikat otrzymują tylko jednostki spełniające wysokie wymogi Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (kryteria jakościowe – m. in. posiadany wysokospecjalistyczny sprzęt diagnostyczny i specjalistyczne wymogi kadrowe w postaci diagnostów specjalistów genetyki). Cieszymy się, że doceniono jakość naszych usług oraz wysiłek szpitala, włożony w celu utworzenia wysokospecjalistycznej pracowni genetyki i biologii molekularnej - mówi mgr Agnieszka Kowalczyk-Sulewska, specjalista genetyki laboratoryjnej,  kierownik Pracowni Genetyki i Biologii Molekularnej Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. - Jest to ważna informacja dla pacjentów. Wybierając laboratorium genetyczne, w którym ma być wykonane badanie, warto zwrócić uwagę czy laboratorium posiada taką certyfikację. Certyfikat posiada zaledwie 21 ośrodków w Polsce, w tym Szpital Dziecięcy w Olsztynie jako jedyny w województwie warmińsko-mazurskim.

- Certyfikacja Pracowni Genetyki i Biologii Molekularnej naszego szpitala to również ważna informacja dla naszych lekarzy klinicystów, którzy coraz częściej diagnozują pacjentów, różnicując zaburzenia na podstawie badań genetycznych - mówi dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek, dyrektor Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. – Nasz szpital rozwija się w kierunku diagnostyki chorób rzadkich u dzieci, więc nasza Pracownia Genetyki i Biologii Molekularnej oraz pracujący w niej diagności są podstawowymi partnerami wielospecjalistycznej, interdyscyplinarnej diagnostyki i leczenia pacjentów. Dynamiczny rozwój pracowni był możliwy dzięki zaangażowaniu mgr Agnieszki Kowalczyk-Sulewskiej, Kierownika Pracowni Genetyki i Biologii Molekularnej oraz innych  diagnostów specjalistów genetyki laboratoryjnej, jak również lekarzy specjalistów genetyki klinicznej, w tym dr n. med. Małgorzaty Pawłowicz, Kierownika Ośrodka Eksperckiego Neurogenetyki i Chorób Rzadkich ERN ITHACA. Za to zaangażowanie serdecznie dziękuję naszym Specjalistom, bo rozwój diagnostyki genetycznej w naszym szpitalu to nieustające wdrażanie  innowacyjnych metod i technologii wysoce specjalistycznych, które przekłada się na dostępność coraz pełniejszej i kompleksowej diagnostyki dla naszych pacjentów oraz personalizację leczenia.  

 

Od kilku lat Szpital Dziecięcy w Olsztynie posiada pełne członkostwo w Europejskiej Sieci Referencyjnej ITHACA oraz statut członka stowarzyszonego Europejskiej Sieci Referencyjnej CRANIO. Od zeszłego roku w ramach realizacji Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich w naszym szpitalu zostały powołane dwa Ośrodki Eksperckie Chorób Rzadkich: w zakresie chorób o podłożu neurogenetycznym oraz w zakresie wad części twarzowej i mózgowej czaszki, w leczeniu których diagnostyka genetyczna odgrywa kluczową rolę. Jednym z warunków certyfikacji w ramach Europejskich Sieci Referencyjnych i krajowych Ośrodków Eksperckich Chorób Rzadkich jest ciągły rozwój certyfikowanej diagnostyki cytogenetycznej i molekularnej.

To dzięki współpracy lekarzy specjalistów z diagnostami laboratoryjnymi z Pracowni Genetyki i Biologii Molekularnej powstały matryce do badań panelowych NGS, które dedykowane są przede wszystkim kluczowym grupom pacjentów diagnozowanych w ramach ośrodków eksperckich.Agnieszka Deoniziak

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz