Bezcenny prezent – Podaruj czujkę na święta!!!

Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie proponują dla mieszkańców naszego regionu udział w akcji społecznej, która promuje bezpieczeństwo poprzez zakup czujki. Wartościowym prezentem na zbliżające się święta dla naszych najbliższych może być właśnie zakup czujki tlenku węgla /czadu/ lub dymu.

Stosunkowo niewiele osób decyduje się na podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez zakup urządzenia jakim jest czujka. Takie urządzenie w formie podarowanej CZUJKI może być doskonałym prezentem dla najbliższych, który może uratować życie. W mieszkaniach, gdzie znajdują się piece i urządzenia grzewcze powinna znajdować się czujka, która w przypadku wystąpienia zagrożenia ze strony gazowych produktów spalania zaalarmuje mieszkańców głośnym i charakterystycznym dźwiękiem o wykrytym niebezpieczeństwie.

Nie masz pomysłu na świąteczny prezent dla bliskich? Warto zatem zastanowić się poważnie nad zakupem czujki, która będzie prezentem wartym tyle co życie.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

- cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),

- dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,

- co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.

- co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.

Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.

Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.

Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.

W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Opracował: bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie

Źródło: KP PSP Braniewo

Galeria

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz