Dom Polski Wschodniej otwiera swój klub

Klub Domu Polski Wschodniej w Brukseli zostanie otwarty 27 stycznia 2011 roku. To nowa inicjatywa, która ma służyć integracji Polaków pracujących w instytucjach Unii Europejskiej. Przedsięwzięciu patronuje Sławomir Czarlewski, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny w Królestwie Belgii. W programie dzisiejszej uroczystości odbędzie się także specjalna prezentacja akcji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod hasłem Mazury Cud Natury.

 

Dom Polski Wschodniej, czyli oficjalne przedstawicielstwo województw Polski Wschodniej, działa od grudnia 2009 roku. Został zainicjowany przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a jednocześnie szefa Komisji ds. Polski Wschodniej, działającej przy Związku Województw RP. Skupia pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie oraz warmińsko-mazurskie.

 

-  Szacujemy, że w instytucjach Unii Europejskiej i podmiotach administracji polskiej w Brukseli pracuje blisko 2 tysiące Polaków – mówi marszałek Jacek Protas. – Są to pracownicy zajmujący prawie wszystkie szczeble w hierarchii UE. Wielu z nich piastuje eksponowane stanowiska, uczestniczy w podejmowaniu ważnych decyzji związanych z polityką unijną. Część z nich to mieszkańcy województw tworzących Dom Polski Wschodniej. Ich integracja i aktywizacja pozwoli nawiązać przyjazne i bezpośrednie kontakty i stworzyć wspólną platformę wymiany informacji.

 

Powstanie specjalna baza danych członków East Poland House Club, która będzie zawierała informacje o miejscu pracy oraz danych kontaktowych, a także baza „mentorów” dla wolontariuszy z uwzględnieniem miejsca i charakteru pracy. Na zasadach wolontariatu każdy z chętnych członków Klubu będzie mógł zadeklarować chęć pomocy w aklimatyzacji w środowisku zawodowym każdemu nowoprzybyłemu do Brukseli pracownikowi, studentowi, stażyście, który zgłosi potrzebę uzyskania takiej pomocy.

 

Kolejnym nowym projektem Domu Polski Wschodniej jest strona internetowa dostępna pod adresami www.eastpoland.eu oraz www.dompolskiwschodniej.eu. Znajdują się na niej wiadomości o wydarzeniach mających miejsce w Brukseli, najważniejszych decyzjach zapadających w instytucjach Unii Europejskiej, informacje o konkursach i grantach oraz ogłoszenia o poszukiwaniu partnerów do przedsięwzięć finansowanych z programów UE. Strona prezentuje także informacje o poszczególnych województwach współpracujących w ramach Domu Polski Wschodniej.

Źródło: UM

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz