Dzień Strażaka – uroczysty apel z okazji 30 – lecia Państwowej Straży Pożarnej

W piątek, 13 maja br. na placu wewnętrznym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbył się uroczysty apel z okazji „DNIA STRAŻAKA” oraz 30 lecia Państwowej Straży Pożarnej. Uroczystość to okazja do podsumowania działalności jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, wręczenia odznaczeń, awansów, wyróżnień i podziękowania dla zaproszonych gości, za wspierania jednostek ochrony ppoż.

Apel rozpoczął się od złożenia meldunku dla V – ce Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Pana Piotra Opaczewskiego przez Dowódcę uroczystości kpt. Mieczysława Lisowskiego.

Podczas uroczystości Pan V-ce Wojewoda Warmińsko – Mazurski Piotr Opaczewski oraz Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Tomasz Komoszyński wręczyli przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Brązową Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. Odznakę otrzymali:

- st. ogn. Tomasz Biedulski

- st. ogn. Adrian Furtak

Awanse na wyższe stopnie służbowe podczas akademii otrzymali:

- na stopień starszego aspiranta – asp. Andrzej Cybulski

- na stopień aspiranta – mł. asp. Jarosław Suchocki

- na stopień starszego ogniomistrza – ogn. Wojciech Spychala

- na stopień starszego ogniomistrza – ogn. Paweł Krzysztoń

- na stopień starszego ogniomistrza – ogn. Adam Szewczuk

- na stopień starszego ogniomistrza – ogn. Adrian Furtak

- na stopień ogniomistrza – mł. ogn. Arkadiusz Tywoniuk

- na stopień ogniomistrza – mł. ogn. Michał Janewicz

- na stopień ogniomistrza – mł. ogn. Adrian Dubicki

- na stopień ogniomistrza – mł. ogn. Tomasz Rogiński

- na stopień młodszego ogniomistrza – st. sekc. Daniel Koterwa

- na stopień starszego strażaka – str. Piotr Kowalik

- na stopień starszego strażaka – str. Paweł Lesik

Dzień Strażaka to również okazja do wręczenia nagród przyznanych przez Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dla funkcjonariuszy braniewskiej komendy oraz nagród i pamiątkowego medalu z okazji 30 – lecia Państwowej Straży Pożarnej, które przyznał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

Wśród wyróżnionych medalem 30 – lecia Państwowej Straży Pożarnej byli strażacy KP PSP w Braniewie, zaproszeni goście, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, duchowieństwa oraz byli komendanci braniewskiej Straży Pożarnej.

W obchodach Dnia Strażaka udział wzięli: Robert Gontarz – poseł na SEJM RP, Piotr Opaczewski – Vice Wojewoda Warmińsko – Mazurski, Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Tomasz Komoszyński, dr Marcin Kazimierczuk – radny sejmiku, Dyrektor KOWR, Karol Motyka - Starosta Powiatu Braniewskiego, Mirosław Kudliński V – ce Starosta Powiatu Braniewskiego, Tomasz Sielicki - Burmistrz miasta Braniewa, Kazimierz Kiejdo - Burmistrz miasta Pieniężno, Pan Mirosław Witczak reprezentował Burmistrza miasta Frombork Zbigniewa Pietkiewicza, Damian Krasiński V – ce Burmistrz miasta Frombork, Łukasz Skrzewski - Wójt Gminy Lelkowo, Jakub Bornus - Wójt Gminy Braniewo, Barbara Widerska Nadleśniczy Nadleśnictwa Zaporowo, Stanisław Warpechowski Nadleśnictwo Zaporowo, Antoni Czyż Nadleśnictwo Zaporowo, ks. prałat Leszek Galica – Kapelan powiatowy strażaków PSP i OSP, ks. prałat dr Jacek Wojtkowski, ppłk. SG Tomasz Chwietkiewicz – Komendant Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach, ppłk. SG Piotr Dąbrowski – Komendant Placówki Straży Granicznej w Braniewie, nadkom. Tadeusz Telenga – Komendant Powiatowy Policji w Braniewie, ppłk Tomasz Trojnara Szef Sztabu 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej, który reprezentował Dowódcę  9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego w Braniewie, st. chor. sztab. Mariusz Sobiło – 9 Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego w Braniewie, por. Michał Machała reprezentujący Dowódcę 43 Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie, bryg. w st. spocz. Stanisław Krajewski, bryg. w st. spocz. Bogdan Gruba, bryg. w st. spocz. Zbigniew Januszko, mł. bryg. w st. spocz. Władysław Szczepanowicz, mł. bryg. w st. spocz. Wojciech Jaroszek.

Serdecznie dziękujemy dla zaproszonych gości za ciepłe słowa skierowane pod adresem funkcjonariuszy i pracowników komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

Źródło: KP PSP Braniewo

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz