Nowa ustawa o BIG weszła w życie

W dniu 14 czerwca b.r. weszła w życie nowa Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych iwymianie danych gospodarczych (Ustawa o BIG).

Dzięki nowym zapisom prawnym konsumenci zyskali uprawnienia dotychczas zagwarantowane jedynie dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych – mogą odzyskiwać należności wpisując swoich dłużników do Biur Informacji Gospodarczej (BIG), w tym do BIG InfoMonitor. Nowe regulacje otwierają możliwości przekazywania informacji o konsumencie do Rejestru Dłużników BIG każdemu podmiotowi. Dostęp do usług świadczonych przez Biura Informacji Gospodarczej otrzymały również firmy skupujące długi (tzw. wierzyciele wtórni, czyli firmy windykacyjne, faktoringowe oraz fundusze sekurytyzacyjne).

- Nowa Ustawa o BIG w znaczny sposób ułatwi odzyskiwanie należności. BIG InfoMonitor ściśle współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej oraz ze Związkiem Banków Polskich. W efekcie nasz Rejestr  BIG codziennie przeszukują banki i firmy z każdego sektora gospodarki. Dla dłużnika może to oznaczać kłopoty, mogące trwać nawet 10 lat, z uzyskaniem pożyczki kredytu, zakupów na raty, czy chociażby z zakupem telefonu, internetu oraz telewizji kablowej. Tylko spłata zobowiązania pozwala usunąć dane dłużnika z Rejestru Dłużników BIG – komentuje Mariusz Hildebrand, Prezes Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

Najbardziej znaczącą zmianą, którą wprowadza nowa Ustawa jest możliwość przekazywania do BIG danych
o zadłużeniu także przez osoby fizyczne (konsumentów). Podstawowym warunkiem, jaki konsumenci muszą spełnić, by wpisać dłużnika do Rejestru BIG jest posiadanie wydanego przez sąd wyroku (tytułu wykonawczego) stwierdzającego istnienie i zakres roszczenia wierzyciela i odpowiadającego mu obowiązku dłużnika. W tym wypadku kwota zadłużenia, jak i termin opóźnienia w płatności nie mają znaczenia. Ponadto dłużnikowi należy przekazać wezwanie do zapłaty  (listem poleconym lub poprzez doręczenie do rąk własnych). Po upłynięciu 14 dni jeśli dłużnik nadal nie odda pieniędzy, możliwe będzie przekazanie informacji o nim do Rejestru BIG. W tym celu należy zarejestrować się na stronie internetowej www.BIG.pl postępować zgodnie z procedurami opisanymi w Internecie.

- Każdy dorosły Polak może wpisać do BIG InfoMonitor swojego dłużnika, czyli osobę, która nie spłaciła swojego zobowiązania lub firmę, która nie wywiązała się ze swoich usług. Nawet wielkie korporacje mogą się znaleźć w rejestrze dłużników w BIG. W ten sposób konsument utrudni swoim dłużnikom m.in. dostęp do kredytów, zakupu Internetu, telefonów komórkowych na abonament i nawiązania nowych relacji biznesowych. Wpisanie dłużnika do BIG zwiększy szanse konsumenta na odzyskanie należności, ponieważ tylko spłata zobowiązania powoduje usunięcie danych dłużnika z bazy. Ponadto każda osoba fizyczna za pośrednictwem strony www.big.pl do końca lipca może wpisać dłużnika za złotówkę – komentuje Mariusz Hildebrand.

Poprzednia wersja ustawy dość rygorystycznie określała katalog podmiotów uprawnionych do przekazywania do BIG informacji o dłużnikach. Te ograniczenia zostały wyeliminowane w nowej Ustawie o BIG. Oznacza to, iż obecnie każdy przedsiębiorca może przekazać do BIG informacje gospodarcze o zaległych zobowiązaniach dłużników będących osobami fizycznymi. Ponadto prawo do przekazywania do BIG informacji gospodarczych uzyskują również firmy skupujące długi (wierzyciele wtórni, czyli np. firmy windykacyjne, factoringowe, czy fundusze sekurytyzacyjne). Przekazywanie do BIG informacji gospodarczych w takich przypadkach jest możliwe, gdy zaległości w regulowaniu zobowiązań przez dłużnika wynoszą co najmniej  60 dni i opiewają na minimalną kwotę 200 zł  (w przypadku konsumentów) albo 500 zł (w przypadku przedsiębiorców). Ponadto dłużnikowi należy przekazać (listem poleconym lub poprzez doręczenie do rąk własnych) wezwanie do zapłaty i odczekać miesiąc.

Po wejściu w życie nowych regulacji możliwa jest również wymiana danych pomiędzy polskimi BIG-ami
i europejskimi instytucjami dysponującymi danymi o zadłużeniu. Ustawa określa je jako instytucje mające siedziby na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Efektem zmian wprowadzonych nową Ustawą o BIG będzie zatem zwiększenie na rynku liczby informacji gospodarczych, czyli danych o zadłużeniu, które dotychczas nie mogły być przekazywane do BIG.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. dostarcza bankom i przedsiębiorcom zaawansowaną bazę danych do sprawdzania konsumentów i przedsiębiorców oraz skutecznego odzyskiwania długów (należności przeterminowanych). Prowadzi serwis internetowy WWW.BIG.PL. Oprócz własnego Rejestru Dłużników, BIG InfoMonitor posiada bezpośredni dostęp do baz danych Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich. Poprzez BIG InfoMonitor dostępnych jest łącznie ponad 4 mln 500 tys. informacji gospodarczych o konsumentach i przedsiębiorcach. Umieszczenie dłużnika w Rejestrze Dłużników BIG sprawia, że dowiaduje się o jego zadłużeniu  sektor bankowy – a dłużnik szybko spłaca należności. BIG InfoMonitor jest spółką zależną banków działających na polskim rynku poprzez Biuro Informacji Kredytowej. BIG InfoMonitor wydaje kwartalne raporty InfoDług i raport BIG (dostępne na stronie www.infodlug.pl).  Więcej informacji o BIG InfoMonitor można znaleźć na stronie  www.infomonitor.pl

Źródło: Własne

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz