Otwarci na dialog

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas oraz Przewodniczący Sejmiku Julian Osiecki zaprosili na doroczne spotkanie duchownych Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i innych wyznań, działających na terenie całego regionu. Spotkanie odbyło się 17 stycznia 2011 roku o godz. 11.00 w sali nr 325 Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

 

- Warmia, Mazury i Powiśle to tygiel narodowości i nie sposób tego nie zauważać – mówi marszałek Jacek Protas. - Przeciwnie - tę różnorodność, wielokulturowość, wielowyznaniowość traktujemy na Warmii i Mazurach jako wartość. Możemy mieć różne korzenie, ale łączy nas poczucie przynależności do jednego miejsca. To miejsce jest nam wszystkim równie bliskie, tym łatwiej nam otworzyć się ogólnoeuropejski dialog regionów. 

 

Doroczne spotkanie ekumeniczne samorządu województwa i reprezentantów kościołów odbywa się w nawiązaniu do Świat Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Jest ono okazją do zapoznania się z życiem Kościołów na Warmii, Mazurach i Powiślu, przedstawienia sytuacji społecznej i szans rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego w najbliższych latach, ale przede wszystkich jest okazją do rozmów i chwili refleksji nad wielokulturowym i wielowyznaniowym charakterem naszego regionu.

 

- Jak ważna jest dla nas ta kwestia, niech zaświadczy fakt, że Warmia i Mazury są jednym województwem w Polsce, gdzie w Sejmiku pracuje komisja do spraw mniejszości narodowych i etnicznych – przypomina Julian Osiecki, Przewodniczący Sejmiku. – Nie zdarzają się też u nas konflikty na tym tle. Nauczyliśmy się dobrego sąsiedztwa i współpracy.

Źródło: UM

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz