PODPISANIE UMÓW Z GMINĄ WILCZĘTA

W Starostwie Powiatowym w Braniewie zostały podpisane umowy na dofinansowanie zadań realizowanych przez Powiat Braniewski przy udzielonym wsparciu przez Gminę Wilczęta.

Umowy w imieniu Zarządu Powiatu Braniewskiego podpisali: Starosta Braniewski Leszek Dziąg i Wicestarosta Stanisław Popiel, Gminę Wilczęta reprezentował Wójt Marcin Krzyżanowski.

Na mocy podpisanych umów Gmina Wilczęta udzieli Powiatowi dotacji celowej na następujące zadania: „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1340N w miejscowości Wilczęta” i „Remont drogi powiatowej Nr 1340N odc. Wilczęta – Karwiny”. Wartości dotacji celowej wyniesie 45 000 zł.

Realizacja planowanych inwestycji z pewnością poprawi komfort życia mieszkańców i przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa w Powiecie Braniewskim.

Za: https://powiat-braniewo.pl/aktualnosci/podpisanie-umow-z-gmina-wilczeta.html

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz