Promocja Kultury Kresowej

Drodzy Przyjaciele, Szanowni Państwo,po wakacjach i urlopach przypominam, że nr 2/34, 2008 Znad Wilii ISSN 1392-9712, indeks nr 327956, w cenie 12 zł, jest jeszcze w dystrybucji

Drodzy Przyjaciele, Szanowni Państwo, po wakacjach i urlopach przypominam, że nr 2/34, 2008 Znad Wilii ISSN 1392-9712, indeks nr 327956, w cenie 12 zł, jest jeszcze w dystrybucji RUCHu Zapraszam do jego nabywania w kioskach, niestety, tylko w niektórych, najczęściej przy dworcach, w marketach, na głównych ulicach - proszę pytać! W księgarni im. B. Prusa na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Proszę poinformować o tym innych, zainteresowanych problematyką Litwy i d. Kresów. Na życzenie Państwa pismo wysyłam pocztą (plus koszty przesyłki). Kwartalnik nabyć można w Wilnie - w Polskiej Galerii Artystycznej Znad Wilii - Isganytojo 2/4 (k. Bakszty) - na Starym Mieście. Romuald Mieczkowski, redaktor naczelny i wydawca Tel. w Polsce: +48 508764030, +48 22 5864210, na Litwie: +370 5 2123020, +370 60501911 W numerze m.in. znajdą Państwo: - In memoriam - na odejście Prof. Andrzeja S. Ehrenkreutza, syna ostatniego Rektora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie; - Co nam zostało ze spuścizny Jagielonów? Relacja z XV Spotkań Poetyckich Maj nad Wilią, m.in. z udziałem Krzysztofa Zanussiego, Tomasza Łubieńskiego, Ewy Beynar-Czeczott; - O pokrętnych wileńskich losach Robesspiere czyli Stefana Jędrychowskiego z Toronto pisze Zenowiusz Ponarski; - W cyklu Losy rodaków z Wileńszczyzny o Aleksanderze Jabłońskim pisze Irena Woronko, a Jan Małyszko - o losach ...szafy z Wilna; - O franciszkanach i bernardynach na Litwie; - Edmund Pawlak o wileńskich planach na warszawskiej Pradze; - Beata Adamczyk - o relacjach polsko-litewskich dzisiaj; - Elena Palinciuc - o losach Polaków Mołdowy, ich nazwiskach; - Felietony: Ekspansja kindziuka Marka Skwarnickiego, Powrót Ruskich Eugeniusza Kurzawy, Nasz Kąt Europy Tomasza Bończy oraz zdjęcia wileńskie, kolorowe wklejki z malarstwem z Litwy, recenzje, kroniki i inne publikacje Chcę zwrócić uwagę na książkę z serii Biblioteka Znad Wilii pt. Romuald Mieczkowski Objazdowe kino i inne opowiadania wileńskie ISBN 978-9986-532-03-31 Wyd."Znad Wilii", Wilno 2007 (grudzień) Stron - 120, fotografie w sepii z archiwum autora Literatury, dotyczącej Wilna i Wileńszczyzny, powstało niemało. Cieszyła się ona sympatią przed wojną, istniała w ocenzurowaniu w Polsce Ludowej, temat podejmowany był na emigracji. Z nową siłą pojawiła się ona po zdobyciu niepodległości. W większości opisywała wojenną gehennę i łagry, życie na obczyźnie. A co działo się na terenach, na których pozostali Polacy? Takich świadectw niewiele. Szczególnie, jeśli chodzi o dokonania literackie, tworzone przez naocznych świadków - Polaków, którzy pozostali na Litwie, Białorusi czy Ukrainie. Niektóre moje opowiadania to świat, widziany jakby w krzywym zwierciadle, niezrozumiały dla dziecka, wychowanego w polskiej tradycji, ale żyjącego w twardych sowieckich realiach. Zdarzenia te bywają jednocześnie śmieszne i dramatyczne, bywają też rodzajem dokumentu, bowiem ludzie noszą w nich swe prawdziwe nazwiska. Jest to swoisty hołd, który oddałem rodzinie, krewnym i sąsiadom podwileńskiej osady Fabianiszki. Dzięki jednemu opowiadaniu moi dziadkowie Piotrowscy pośmiertnie zostali upamiętnieni za uratowanie podczas wojny rodziny żydowskiej. Są też opowiadania, nawiązujące do prozy poetyckiej. Zdaję sobie sprawę z tego, jak ważna taka kronika, nasz czas teraźniejszy, nieznany dla polskiego czytelnika. Książka jest próbą przypomnienia o nas, Polakach na Wileńszczyźnie, o naszych dziejach, snach, marzeniach i oczekiwaniach. Zawarłem też w tej książce drogie dla mnie zdjęcia. R.M. Na życzenie Państwa książkę możemy przesłać pocztą. Cena książki 25 zł, plus koszty przesyłki.

Źródło: własne

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz