SEMINARIUM POLSKO-ROSYJSKIE

W dniu 15 października b.r. w Braniewie odbędzie się V Seminarium Polsko-Rosyjskie „Wspólne dziedzictwo Prus Wschodnich zorganizowane przez Towarzystwo Miłośników Braniewa i Centrum Polsko Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.   

To już piątego tego typu Seminarium zorganizowane w Braniewie i nawiązujące do historii terytorium dawnych Prus Wschodnich podzielonego w 1945 r. pomiędzy Polskę i ZSRR, a obecnie Federację Rosyjską.

Seminarium odbędzie się w dniu 15.10.2021 r. o godz. 10 w Spichlerzu Mariackim przy ul. Portowej 6. Prelegentami będą:

Dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, która zaprezentuje temat „Starodruki Polskie wydane w Królewcu”. Pani doktor jest pracownikiem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i dyrektorem Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM. W obszarze jej badań i zainteresowań znajdują się głównie kultura i historia starowierców, dorobek piśmienniczy Słowian, zapisany cyrylicą, a także historia książki i bibliotek.

Dr Emilia Figura-Osełkowska z tematem „Prusy Wschodnie w Przewodnikach Turystycznych”. Pani doktor jest pracownikiem Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie a jej zainteresowania badawcze związane są z zagadnieniami społeczno-kulturalnymi w dziejach Polski, Niemiec, Rosji a zwłaszcza Warmii i Mazur w latach 1887-1945.

Dr Larisa Kolobkowa przedstawi temat „Pro Memoria…Polskie wątki w Kaliningradzkich Pomnikach”. Pani doktor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu im. I. Kanta w Kaliningradzie. Była też pracownikiem Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie. Jest biegłym tłumaczem, stąd z pewnością można się spodziewać wystąpienia w języku polskim.

Prof. dr hab. Stanisław Achremczyk wystąpi z tematem „Duchowe dziedzictwo Warmii”. Jest profesorem zwyczajnym i pracownikiem Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, w latach 1990-2018 był dyrektorem Ośrodka Badań Naukowych im. Kętrzyńskiego w Olsztynie. Obecnie jest Przewodniczącym Rady Redakcyjnej Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Autor ponad 400 publikacji, w tym takich prac jak „Historia Warmii i Mazur” (1997), „Warmia” (2000) i „Braniewo” (1995).

Jak wspomniano na wstępie organizatorami Seminarium są Towarzystwo Miłośników Braniewa i Centrum Polsko Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, a sfinansowane zostało ze środków w ramach X Otwartego Konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich. Wsparcia udzieliły Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie i tradycyjnie Restauracja „Spichlerz Mariacki”.

Źródło: TMB-własne

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz