Szkolenie dla NGO

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu zachęca organizacje pozarządowe, chcące założyć działalność gospodarczą lub prowadzić odpłatną działalność statutową, do udziału w bezpłatnym szkoleniu.

Działalność gospodarcza organizacji i prowadzenie działalności statutowej odpłatnej to działania z zakresu ekonomii społecznej. Po co organizacjom takie działania? Najbardziej mierzalny efekt, to szansa na zyskanie wkładu własnego do projektów i realizacji celów statutowych. Tych, którzy chcą uzyskać więcej informacji, Ośrodek zaprasza na szkolenie z zakresu zakładania, funkcjonowania i zarządzania podmiotami ekonomii społecznej. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie odbędzie się w dniach 24-25 czerwca w Hotelu Srebrny Dzwon w Kadynach (www.srebrnydzwon.pl). Skierowane jest do organizacji pozarządowych z terenu powiatów: elbląskiego (ziemskiego i grodzkiego), ostródzkiego, braniewskiego i iławskiego.

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępny na stronie www.owies.org.pl) i przesłanie go na adres e-mail: j.kenska@eswip.pl lub fax: 055 236 27 16. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 czerwca br. Udział w szkoleniu jest telefonicznie potwierdzany przez organizatora.

Organizatorem szkolenia jest Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej prowadzony przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.


Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Źródło: Własne

Galeria

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz