Szkolenie strażaków ratowników OSP

W dniu 04 września 2021 roku rozpoczęło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu braniewskiego. Rozpoczęte szkolenie to druga edycja kursu, dedykowana dla nowych członków OSP. Głównym celem kolejnej już edycji szkolenia jest wyszkolenie zasobów ratowniczych w jednostkach OSP oraz zdobycie uprawnień, które będą dawały możliwość czynnego udziału w działaniach ratowniczych.

Cele szkolenia to:

- nabycie wiedzy i umiejętności przez członków Ochotniczych Straży Pożarnych do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych, w tym gaśniczych, właściwych dla rot w zastępie w ramach wyposażenia własnego jednostki OSP,

- sprawne i bezpieczne wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych określonych w treściach programu szkolenia,

- sprawne i bezpieczne wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych podczas powodzi,

- prowadzenie łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej,

- kierowanie ruchem drogowym podczas działań ratowniczych.

 

W szkoleniu udział bierze 21 osób.

Źródło: KP PSP Braniewo

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz