Znad Wilii

Drodzy Przyjaciele, Szanowni Państwo,w dystrybucjijest najnowszy, nr 1/41, 2010 ZNAD WILII ISSN 1392-9712, indeks 327956, cena 10 Lt / 12 zł

A jakie publikacje znajdą Państwo w numerze? 

***Romuald Mieczkowski w artykule Timeo unius libri lektorem wspomina Profesora Juliusza Bardacha (1914-2010), który wniósł wielki wkład do badania historii Litwy, był Człowiekiem ciekawego losu;

***Felietony Tomasza Bończy (Podnieść rękę na Ostrą Bramę)

i Marka Skwarnickiego (Tęsknota za Niemnem);

***Wacław Podbereski pisze o Polakach w Smoleńsku

(numer złożony do druku przed tragedią lotniczą);

***W cyklu Z historii placówek naukowych Wilna M.J. określa rolę

Instytutu Naukowego Badań Europy Wschodniej oraz Szkoły Nauk Politycznych, pisze o jego twórcach i wykładowcach;

***Temat Wokół dziejów syna lejtnanta Szmidta po raz pierwszy i z zacięciem sensacyjnym porusza Zenowiusz Ponarski w eseju

Historia rodzinna lekarki z Wilna (Danuty Sadkowskiej);

***Ważnym przyczynkiem dla badaczy dziejów dawnych Kresów Wschodnich

jest opracowanie Powiat Dziśnieński w latach 1919-1939 Zbigniewa Zalasa

w cyklu Restitutio ad Integrum;

***Skąd pochodzą nazwy Litwy, Łotwy, Estonii i ich stolic? zastanawia się etymologicznie Tadeusz Zubiński;

***Tomasz Krzywicki zaprasza na współczesną wędrówkę

Szlakiem Mickiewicza na Białorusi;

***Pośród szkiców, zapisków, recenzji i artykułów, dotyczących sztuki wileńskiej, na uwagę zasługuje opracowanie Heleny Głowskiej o powikłanych losach malarza Piotra Sierhijewicza;

***W publikacji Grunwald znaczy Żalgiris. Potyczki o kulturę (również pod kątem 20-lecia „Znad Wilii”) Romuald Mieczkowski nawiązuje do 600-lecia tamtej wiktorii, przedstawia koncepcję, opis i program XVII Międzynarodowych Spotkań Poetyckich „Maj nad Wilią”, które odbędą się pod tym hasłem w Wilnie i okolicach dniach 23-27 maja (patrz załączniki);

***W Kawiarni Literackiej Adam Lizakowski przedstawia Pięć listów poetyckich, odnoszących się do twórczości i życia Czesława Miłosza;

***Z mało znanych strof wileńskich przedstawiamy wiersz wilnianina

Jerzego Wyszomirskiego Taedium Vitae;

*Prezentujemy i omawiamy książki:

***Marek Bernacki o bibliografii Czesława Miłosza

(Oby moje dzieło przyniosło ludziom pożytek);

***Zdzisław Janaczek (Wilno – mała Ojczyzna i świat przemijania) i Tomasz Chinciński (W cieniu Horacego) piszą o twórczości wilnianina z Gdańska, profesora Władysława Zajewskiego; 

***Nie tylko dla badaczy dziejów sąsiedzkich polecam nasze kalendarium

Litwa – Polska. Relacje, na które nie mamy wpływu,  czyta się niekiedy niestety jako kronikę nieporozumień lub pobożnych życzeń. Wprowadzony został dział o ludziach, związanych z Litwą, którzy odeszli, jak też o nowościach wydawniczych, dotyczących Wilna i Litwy, informujemy o wydarzeniach w najważniejszych placówkach polskich w Wilnie, jak też o wydarzeniach, związanych z Litwą w Polsce.

***Podobnie jest z pocztą od Czytelników (Listem, faksem, e:mailem), w której coraz częściej drukujemy nie tylko opinie Państwa, ale też wspaniałe i ważne artykuły o krótkich formach;

***Ponadto i jak zwykle numer jest bogato ilustrowany.  

  

Czytając pismo, wydawane po polsku na Litwie,

wspieramy odradzającą się tam inteligencję polską!

 

Dziękuję za to i zapraszam do nabywania kwartalnika w kioskach RUCHu, niestety, tylko w nielicznych, proszę pytać!  ZNAD WILII można zamówić w najbliższych do Państwa kioskach RUCHu.

 

Pismo jest do nabycia w księgarni im. B. Prusa w Warszawie,

również inne numery!  (Krakowskie Przedmieście 7);

w Domu Spotkań z Historią (ul. Karowa 20);

w Olsztynie i okolicach kolportaż prowadzi Krzysztof Jankowski,

tel. 89 5344878, 89 6463294.

Proszę poinformować o tym zainteresowanych d. Kresami i sytuacją Polaków na tych Ziemiach! Na życzenie Państwa pismo wysyłamy pocztą i to jest bardzo skuteczna droga posiadania ZNAD WILII.

 

W Wilnie kwartalnik można nabyć :

w Polskiej Galerii Artystycznej Znad Wilii, Isganytojo 2/4 (k. Baszty – Boksto, na Starym Mieście; w Domu Kultury Polskiej (ul. Naugarduko 72), w księgarni ELEPHAS (Olandu 11).

 

Kontakt w sprawie wysyłki pisma w Polsce:

48 508764030, 48 225864210 i 3705 2123020 (Litwa)

 

 

Ponadto możecie Państwo zamówić książki z serii Biblioteka Znad Wilii:

Przenieść Wilno do serca. Portret Miasta

Biblioteka Znad Wilii nr 2, Wilno 2009, ISBN 978-9986-532-05-7

Poezja Polaków (z Wilna, Polski i na emigracji), Litwinów, Białorusinów, Tatara, Rosjanina, Czecha i Estończyka tworzy unikalny Portret Miasta z najpiękniejszymi wierszami 50 autorów. Są to m.in.:

Ihar Babkou, Tadeusz Chabrowski, Leszek Długosz, Vytautas Landsbergis,  Marcelijus Martinaitis, Henryk Mażul, Zianon Paźniak, Wojciech Piotrowicz, Alicja Rybałko, Ramute Skučaite, Józef Szostakowski, Tomas Venclova, Sławomir Worotyński.

W opracowaniu zamieszczono oddzielne wklejki z 24 fotografiami Wilna.

 

Romuald Mieczkowski, Nikt nie woła

Biblioteka Znad Willi nr 2, Wilno 2007, ISNB 978-9986-532-04-0

 82 wiersze ukazują Wilno, widziane przez Polaka, mocno związanego z tym Miastem, patrzącego nań czasem z pewnej perspektywy. Dostrzega on złożoność nieodwracalnych zmian, stara się uzmysłowić sens wielkich i małych, straconych i pozyskanych Ojczyzn. Wilno w tych wierszach bywa zawsze, nawet gdy mowa jest o czymś innym. To widzenie świata dopełniają fotogramy autorstwa poety, którymi szkicuje Miasto, potraktowane jako otoczka dla zawartych przeżyć.

 

Romuald Mieczkowski, Objazdowe kino i inne opowiadania wileńskie

Biblioteka Znad Willi nr 1, Wilno 2007, ISBN 978-9986-532-03-31

Literatury o Wilnie i Wileńszczyźnie powstało niemało. Cieszyła się ona sympatią przed wojną, istniała w ocenzurowaniu w PRLu, temat podejmowano na emigracji. Po wojnie w większości opisywała wojenną gehennę, życie na obczyźnie. 

A co działo się na terenach na Wschodzie, na których pozostali Polacy? Świadectw takich niewiele. Szczególnie, jeśli chodzi o dokonania, tworzone przez naocznych świadków.

Niektóre moje opowiadania to trudny świat człowieka, wychowanego w polskiej tradycji, ale żyjącego w twardych sowieckich realiach. Zdarzenia, mimo fabuły literackiej, są rodzajem dokumentu, bowiem ludzie noszą swe prawdziwe nazwiska. To hołd, który oddałem rodzinie, krewnym. Dzięki jednemu opowiadaniu moi dziadkowie Piotrowscy pośmiertnie zostali upamiętnieni za uratowanie podczas wojny rodziny żydowskiej. Jest to próba przypomnienia o nas, Polakach na Wileńszczyźnie, o naszych dziejach, snach i oczekiwaniach. W książce zawarłem drogie dla mnie zdjęcia z archiwum rodzinnego (RM).  

 

Zapraszam serdecznie!

 

Pozdrawiam – Romuald Mieczkowski

Źródło: Własne

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz