Alkohol to twój wróg

W ramach realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego, dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół we Fromborku, po ostatnim incydencie, kiedy to jeden z uczniów gimnazjum trafił

W ramach realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego, dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół we Fromborku, po ostatnim incydencie, kiedy to jeden z uczniów gimnazjum trafił w stanie upojenia alkoholowego do braniewskiego szpitala, podjęli wzmożone działania w zakresie profilaktyki uzależnień. Na wstępnie wyciągnięto konsekwencje wobec uczniów zamieszanych w powyższy incydent. Całej czwórce udzielono nagany dyrektora podczas apelu. Pedagog szkolny przeprowadził ankiety wśród uczniów klas IV-VI i I-III gimnazjum, z których wynikło, że bardzo duży procent badanych uczniów eksperymentuje z alkoholem. Wśród napojów alkoholowych spożywanych przez młodzież pojawił się również spirytus niewiadomego pochodzenia. Okazuje się, że w pierwszych kontaktach dzieci z alkoholem mają swój udział również nieodpowiedzialni dorośli, którzy sprzedają, bądź zakupują młodocianym wysokoprocentowe napoje. Do szkoły zgłasza się wielu rodziców, którzy zdążyli zauważyć, że ich dziecko ma problem alkoholowy. Często ci rodzice szukają pomocy i wsparcia u specjalistów. Umożliwiliśmy im zatem spotkanie z pedagogiem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej- Panią dyrektor Barbarą Dytkowską, która poruszyła temat wychowawczej roli rodzica. Podczas tego spotkania przeprowadzono również ankietę wśród rodziców. Z niej z kolei wynikło, że oczekują Oni więcej tego typu spotkań i wsparcia pedagogicznego. Kolejnym krokiem było podjęcie działań we współpracy z fromborskimi instytucjami. Na nasz apel odpowiedział Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej, który przyłączył się do naszych działań profilaktycznych i wychowawczych proponując ofertę zajęć warsztatowych pod nazwą „Życie bez nałogów”. Podczas cyklu spotkań z gimnazjalistami, wykwalifikowana kadra pokazuje naszym uczniom inne drogi rozwiązywania swoich problemów. Promuje alternatywny, zdrowy i prawidłowy styl życia. Kształtuje umiejętności radzenia sobie z trudnościami i problemami wynikającymi z funkcjonowania w grupie rówieśniczej i wśród dorosłych. Informuje o używkach oraz możliwościach szukania pomocy i wsparcia. Zajęcia odbywają się na terenie szpitala i prowadzone są przez terapeutów z przygotowaniem pedagogicznym i psychologicznym. W akcję profilaktyczną włączyła się również fromborska policja i Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta i Gminy Frombork. W imieniu wszystkich uczniów i rodziców pragnę wszystkim współorganizatorom akcji serdecznie podziękować, a w szczególności Panu Dyrektorowi Bogdanowi Jussisowi, którego pomoc okazała się nieoceniona. Dziękuję również pracownikom miejscowego szpitala za wspaniałe lekcje, podczas których uczniowie nasi znaleźli odpowiedzi na pytania: jak ludzie sobie tłumaczą dlaczego piją?, jak ludzie wkraczają w nałóg i czym on jest? i jak odmawiać i czuć się w porządku?

Źródło: własne

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz