Apel organizacji społecznych o udział w wyborach parlamentarnych

W najbliższą niedzielę odbędą się wybory parlamentarne. O ich wyniku zdecydujemy my, obywatelki i obywatele, którzy skorzystają z prawa do głosu.

Jako organizacje społeczeństwa obywatelskiego wskazywaliśmy wielokrotnie, że poprzedzające wybory działania rządu nie były prowadzone w duchu fair-play. Koalicja rządząca wykorzystywała wpływy w instytucjach administracji centralnej, mediach publicznych i spółkach Skarbu Państwa do wzmocnienia swojej pozycji w walce  o reelekcję. Wyrażaliśmy również istotne wątpliwości co do wprowadzonych w tym roku zmian przepisów Kodeksu Wyborczego, które w naszej ocenie, mogą zakłócić proces wyłaniania posłów i senatorów. Wskazywaliśmy na negatywne konsekwencje decyzji rządu o połączeniu wyborów i referendum dla równości procesu wyborczego.

Uważamy jednak, że okoliczności te nie powinny powstrzymać nas od udziału w wyborach do Sejmu i Senatu. Oddanie głosu w wyborach powszechnych to jedno z najważniejszych praw obywatelskich. To również przejaw odpowiedzialności za dobro wspólne. W ten właśnie sposób możemy wpływać na politykę i na to, kto i jakie decyzje dotyczące naszego życia i losów Polski będzie podejmował w kolejnych latach.

Dlatego wzywamy wszystkich do licznego udziału w głosowaniu do parlamentu. Nasz głos się liczy. To my – obywatelki i obywatele – zdecydujemy o naszej przyszłości i dobru naszego kraju.

 

Akcja Demokracja

Forum Obywatelskiego Rozwoju

Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka

Fundacja im. Stefana Batorego

Fundacja Centrum Cyfrowe

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa Społecznego

Fundacja Kultura Liberalna

Fundacja Lasy i Obywatele

Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA

Fundacja OFF school

Fundacja Ośrodka KARTA

Fundacja Panoptykon

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Fundacja Stocznia

Fundacja  Szkoła z Klasą

Fundacja Wolne Sądy

Fundacja Wolności

Fundacja Wolności Gospodarczej

Fundacja Wspomagania Wsi

Fundacja WWW Polska

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Inicjatywa "Nasz Rzecznik"

Inicjatywa obywatelska "Chcemy całego życia!"

Instytut Spraw Publicznych

Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie

Komitet Obrony Demokracji

Krytyka Polityczna (Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego)

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP

Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Protest z Wykrzyknikiem

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Stowarzyszenie BoMiasto

Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii

Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia"

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia"

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz