Będzie nowy szef

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie w dniu 27 marca 2024 r. wskazało trzech kandydatów do pełnienia funkcji Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie.

W dniu 27 marca 2024 r. w sali konferencyjnej Sądu Rejonowego w Olsztynie odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie. Przedmiotem tego Zgromadzenia był wybór kandydatów na stanowisko Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie.

W obradach udział wzięło 51 sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie. Sędziowie wskazali trzech kandydatów, a mianowicie: sędziego Pawła Juszczyszyna (otrzymał 19 głosów „za”, 9 „przeciw” oraz 22 „wstrzymujące się”), sędziego Krzysztofa Krygielskiego (otrzymał 29 głosów „za”, 5 „przeciw” oraz 16 „wstrzymujące się”) oraz sędzię Katarzynę Zabuską (otrzymała 28 głosów „za”, 11 „przeciw” oraz 11 „wstrzymujące się”).

Nadmienię, że kilka dni wcześniej Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało do wykonującego funkcję Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie sędziego Jacka Ignaczewskiego pismo o przedstawienie, w możliwie najkrótszym terminie, co najmniej dwóch kandydatów na stanowisko Prezesa tegoż Sądu wskazanych i zaopiniowanych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie.

Sędzia Sądu okręgowego w Olsztynie
Adam Barczak
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 27 marca 2024 r.

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz