Bezpłatne szkolenie dla osób bezrobotnych

Znaleźć pracę w naszym regionie jest trudno, zwłaszcza osobom, które do tej pory były dyskryminowane na rynku pracy długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni, chorzy psychicznie, byli więźniowie, uchodźcy. A jeśli zbierze się pięć osób? Dlaczego nie! Zwłaszcza, że na rozpoczęcie takiej działalności można uzyskać z Urzędu Pracy ok. 60 000 zł.

Mowa tu o spółdzielniach socjalnych, czyli „firmie” zrzeszającej przynajmniej 5 osób, które wykorzystają własne umiejętności i wiedzę do zarabiania. To doskonały pomysł dla tych, którzy chcą stworzyć trwałe, bezpieczne miejsca pracy i potrzebują kapitału na rozpoczęcie działalności. Do tego, by zacząć działanie, potrzebna jest wiedza.

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej zaprasza na bezpłatne, dwudniowe szkolenie z zakresu zakładania i zarządzania spółdzielnią socjalną. Podczas spotkań uczestnicy dowiedzą się m.in.:

·        kto może założyć spółdzielnię socjalną i jak to zrobić

·        gdzie znaleźć środki na jej założenie

·        jak przygotować solidny biznesplan

·        jak napisać statut spółdzielni socjalnej i jak ją zarejestrować.

Szkolenie zaplanowane jest na 13-14 maja 2010, w siedzibie ESWIP, ul. Zw. Jaszczurczego 17 w Elblągu. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o kontakt z Joanna Keńską, specjalistką ds. informacji i promocji Ośrodka OWIES – tel. 55 236 27 16, mail: j.kenska@eswip.pl lub osobiście w siedzibie Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Zgłoszenia przyjmowane są do 4 maja br., a udział w szkoleniu będzie telefonicznie potwierdzany przez organizatora.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.owies.org.pl lub w siedzibie Ośrodka.

Osoby spoza Elbląga mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na miejsce szkolenia. Prosimy o zaznaczenie takiej potrzeby w formularzu.

Źródło: Własne

Galeria

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz