Białorusini, Gruzini, Ukraińcy i obywatel Mołdawii pracowali nielegalnie na terenie Warmii i Mazur

Zakończona wczoraj kontrola legalności zatrudnienia przeprowadzona przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Olsztynie wykazała nieprawidłowości w zatrudnieniu 299 cudzoziemców. Właściciel agencji z powiatu nowomiejskiego powierzył 266 obywatelom Ukrainy, 24 Gruzji, 8 Białorusi i jednemu obywatelowi z Mołdawii pracę niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przedsiębiorca nie wywiązał się też z obowiązków informacyjnych wobec urzędów. Funkcjonariusze SG ustalili, że pracodawca nie zawiadomił również właściwego organu o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez 527 cudzoziemców.

Teraz firma pośrednicząca w zatrudnianiu obcokrajowców odpowie przed sądem. Za popełnione wykroczenie właścicielowi agencji pracy grozi kara grzywny nawet do 30 tys. zł.

Mirosława Aleksandrowicz

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz