Braniewo – Frankfurt. Możliwości współpracy

Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie zabiega o pozyskanie środków z programu Leonardo da Vinci na sfinansowanie praktyk zagranicznych dla uczniów Technikum Budowlanego. Wstępne porozumienie o współpracy szkoła podpisała z dyrekcją Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii we Frankfurcie nad Odrą.

 

W przedsiębiorstwie w dniach 12 – 15 stycznia gościła delegacja ZSB na czele z dyrektorem Piotrem Danielewiczem. Wizytę Przygotowawczą sfinansowała Narodowa Agencja Programu w ramach projektu Leonardo da Vinci  „Uczenie się przez całe życie”.

- Wniosek o sfinansowanie wizyty przygotowawczej we Frankfurcie opracował wicedyrektor, Dariusz Lis – mówi Piotr Danielewicz. – Dzięki jego staraniu mogliśmy pojechać do Frankfurtu i tam poczynić starania o przygotowanie projektu praktyk dla naszych uczniów.

Wniosek aplikacyjny na odbycie praktyk przez  uczniów  technikum  z ZSB złożony został w Narodowej Agencji zgodnie z terminem przed 5 lutego.

Gdyby udało się pozyskać środki z programu LdV pierwsi uczniowie pojechaliby na praktyki w marcu 2011 roku.

Po zakończeniu praktyk w Niemczech uczniowie zdawaliby egzamin i uzyskali międzynarodowy unijny certyfikat. Wniosek złożony w Narodowej Agencji dotyczy sfinansowania praktyk uczniowskich w całości i opiewa na kwotę około 40 tys. euro.

Krzysztof Szczepanik

Źródło: Własne

Galeria

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz