Ćwiczenia w Placówce Straży Granicznej w Lelkowie

3 grudnia br. funkcjonariusze oraz pracownicy Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach przy udziale straży pożarnej przeprowadzili ćwiczenia przeciwpożarowe „Placówka 2021”.

Scenariusz ćwiczeń taktyczno – bojowych w obiekcie Straży Granicznej w Lelkowie zakładał powstanie pożaru na poddaszu oraz ewakuację osób poszkodowanych. Do działań związanych z ograniczeniem zagrożenia pożarowego ruszyli funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach, strażacy ochotnicy z jednostek OSP Lelkowo i Pieniężno przy współudziale funkcjonariuszy komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. Funkcjonariusze SG przeprowadzili ewakuację osób znajdujących się w obiekcie, natomiast strażacy wyposażeni w sprzęt ochrony dróg oddechowych przystąpili do przeszukiwania zadymionych pomieszczeń oraz likwidacji ognisk pożaru.

Głównym celem ćwiczeń zorganizowanych przez funkcjonariuszy SG oraz PSP było skoordynowanie i współdziałanie funkcjonariuszy SG, PSP oraz strażaków OSP, sprawdzenie gotowości bojowej i możliwości skutecznej likwidacji zdarzeń pożarowo niebezpiecznych. Ćwiczenia obserwowali Komendanci i funkcjonariusze Placówki SG w Grzechotkach, kierownictwo KP PSP w Braniewie.

Strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Braniewie, którzy zadysponowani zostali również na miejsce ćwiczeń z uwagi na panujące warunki drogowe nie dotarli do placówki SG. Jeden z pojazdów zsunął się na pobocze drogi, a strażacy PSP musieli zrealizować inny scenariusz ćwiczeń, które stworzyła zaistniała sytuacja losowa. Zmagania związane z bezpiecznym wydobyciem pojazdu specjalnego okazały się również dobrym doskonaleniem zawodowym i współdziałaniem strażaków.

Źródło: KP PSP Braniewo

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz