Do Gruzji hej ....

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 3 cudzoziemców, którzy przebywali w naszym kraju nielegalnie.

Wczoraj funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Olsztynie w urzędzie wojewódzkim sprawdzili legalność pobytu 2 Gruzinek, dzisiaj ich rodaka. W trakcie kontroli okazało się, że obywatele Gruzji przebywają w Polsce niezgodnie z przepisami. Cudzoziemcy do kontroli okazali tylko paszporty wydane w ich kraju pochodzenia.

Wobec 3 obywateli Gruzji wszczęto postępowania administracyjne zobowiązujące ich do powrotu do swojego kraju.

 Mirosława Aleksandrowicz

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz