Do Olsztyna szybciej

Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla obwodnicy Dobrego Miasta w ciągu drogi krajowej nr 51 (DK51). Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu drogowego. Planowany termin otwarcia ofert to 28 lipca 2022 r.

 

Ocena ofert

W postępowaniu przyjęliśmy dwa kryteria oceny ofert. Oprócz ceny (60 proc.), drugim z kryteriów jest doświadczenie projektantów w zakresie środowiska, branży drogowej i geologii (40 proc.).

 

Zakres zamówienia

Zakres dokumentacji, która jest przedmiotem ogłoszonego dziś przetargu, obejmuje wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

 

Czas przewidziany na wykonanie ww. dokumentacji to 42 miesiące od momentu podpisania umowy. Oznacza to, że w połowie 2026 roku będziemy gotowi do ogłoszenia przetargu na realizację obwodnicy Dobrego Miasta w systemie Projektuj i buduj.

 

Udział w kosztach prac przygotowawczych w wysokości 1,5 mln zł pokryje Gmina Dobre Miasto. Budowa obwodnicy Dobrego Miasta znajduje się na liście zadań rezerwowych w rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

 

Parametry i cele planowanej obwodnicy Dobrego Miasta

Planowana obwodnica będzie miała długość około 8 kilometrów. Będzie to droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 1x2, czyli o dwóch pasach ruchu w przeciwnych kierunkach o szerokości 3,5 m. Nośność nawierzchni obwodnicy będzie wynosiła 11,5 tony na oś. Jej początek będzie miał miejsce na styku z przebudowywanym obecnie odcinkiem DK51 Smolajny - Kosyń, koniec zaś dowiąże się do istniejącej obwodnicy Barcikowa, omijając jednocześnie miejscowość Stary Dwór.

 

Podstawowym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu drogowego. Dzięki jej realizacji zwiększy się też przepustowość poprzez ograniczenie bezpośredniego dostępu do drogi krajowej z przyległych terenów. Poprawie ulegną też parametry techniczne drogi. Efektem realizacji inwestycji będzie zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych i czasu przejazdu, a także ograniczenie hałasu, zanieczyszczeń powietrza oraz ruchu tranzytowego w mieście.

 

Budowa obwodnicy poprawi parametry drogi krajowej i pozwoli na zachowanie stałej prędkości na całym odcinku od Smolajn do Dobrego Miasta. Tym samym skróci się czas przejazdu. Obecnie trwają budowy obwodnicy Smolajn oraz odcinka Smolajny - Kosyń w ciągu drogi krajowej nr 51.

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz