Dyskusja o Zalewie Wiślanym bez głosu z Pomorza? Marszałek Struk pisze do ministra Gróbarczyka

Minister Marek Gróbarczyk, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej, organizuje spotkanie dotyczące Zalewu Wiślanego i perspektywy rozwoju regionu. Spotkanie ma się odbyć 20 października br. Niestety nie został na nie zaproszony żaden przedstawiciel Samorządu Województwa Pomorskiego.

 

Zaskoczenie tym faktem wyraził marszałek Mieczysław Struk. W piśmie wysłanym 18 października pisze on, że z uwagi na wagę podejmowanego tematu dyskusja powinna odbywać się z udziałem wszystkich zainteresowanych stron.

 

„Zarząd Województwa Pomorskiego od wielu lat bierze czynny udział w dyskusjach nt. budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Wielokrotnie zgłaszaliśmy nasze merytoryczne uwagi i staraliśmy się zwracać uwagę Pana Ministra i innych instytucji publicznych na różne uwarunkowania i zagrożenia (…) Ponadto rolą Samorządu Województwa Pomorskiego jest kształtowanie kierunków rozwoju województwa, m.in. poprzez formułowanie zapisów Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 czy uszczegóławiających ją pięciu Regionalnych Programów Strategicznych” – czytamy w piśmie marszałka.

„Prowadzenie dyskusji w możliwościach rozwojowych gmin i powiatów nadzalewowych w kontekście budowanej drogi wodnej z wyłączeniem przedstawicieli Samorządu Województwa Pomorskiego jest niezrozumiałe i dyskusyjne. Ponadto brak zaproszenia na spotkanie zadaje kłam twierdzeniom, jakoby wszystkie zainteresowane instytucje były zaangażowane w dyskusje nt. przekopu Merzei, w tym jego roli w rozwoju regionu” – podsumował Mieczysław Struk.

Michał Piotrowski

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz