Europejski dzień numeru 112.

Zgodnie z deklaracją trzech unijnych instytucji Rady UE, Parlamentu i Komisji Europejskiej 11 lutego został ustanowiony europejskim dniem numeru 112.

Europejski numer alarmowy 112, działający na terenie całej Unii Europejskiej, odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa obywateli. Europejski Telefon Alarmowy 112 jest w coraz większym stopniu podstawowym numerem, pod którym zgłaszane są prośby o udzielenie pomocy poszkodowanym. Numer 112 - to jednolity europejski numer alarmowy, który działa we wszystkich państwach UE dla różnych rodzajów zagrożeń. Numer 112 nie zastępuje krajowych numerów alarmowych, lecz uzupełnia istniejące numery gdziekolwiek jesteśmy w UE, tak więc każdy obywatel powinien zapisać go w swoim telefonie.

W Polsce połączenia alarmowe 112 są odbierane przez Straż Pożarną i Policję. Zachowane pozostają numery 997 - Policja, 998 - Straż Pożarna, 999 - Pogotowie Ratunkowe.  Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej. Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

Europejski Numer Alarmowy 112 to numer alarmowy do wykorzystania wtedy, gdy nie umiemy zidentyfikować zagrożenia w wymiarze 3 aktualnych numerów ratunkowych, zaczynających się od "9" lub kiedy wymagana jest interwencja wszystkich służb równocześnie.


Z numerem 112 w dalszym ciągu funkcjonują dotychczasowe numery alarmowe, czyli:
- Straż Pożarna - 998,
- Pogotowie Ratunkowe - 999,
- Policja - 997,


z których należy korzystać stosownie do zaistniałej sytuacji. Idea dostosowania zasad alarmowania jednostek ratowniczych w naszym kraju wynika z potrzeby zapewnienia obywatelom odpowiednich standardów bezpieczeństwa obowiązujących w państwach stowarzyszonych, co wymaga stworzenia warunków do właściwego współdziałania Straży Pożarnej, Policji i Pogotowia Ratunkowego oraz opracowania i wdrożenia stosownych procedur postępowania. Korzystanie z telefonu 112 jest bezpłatne i umożliwia połączenie ze służbami ratowniczymi o każdej porze dnia i nocy, podobnie jak z dotychczasowych telefonów alarmowych.
Jednocześnie informujemy, że używanie tego telefonu w sposób nieuzasadniony będzie skutkowało przewidzianymi prawem sankcjami karnymi. Należy podkreślić, że identyfikacja numeru telefonu rozmówcy, nagrywanie i rejestrowanie prowadzonych rozmów, mogą zostać wykorzystane do ustalenia zasadności wezwania służby ratowniczej, a także danych osoby wywołującej alarm fałszywy.

Adresy stron propagujących i dostarczających informacje na temat zasad korzystania i funkcjonowania numeru alarmowego 112. www.ec.europa.eu/112 - strona Komisji Europejskiej prezentująca aktualne informacje dotyczące działania Europejskiego Numeru Alarmowego 112, www.112.gov.pl - informacje o podejmowanych w Polsce działaniach dotyczących funkcjonowania numeru alarmowego 112 i pracach nad jego upowszechnianiem, www.ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/index_en.htm - wersja dla dzieci (z możliwością wyboru języka polskiego).  

Ireneusz Ścibiorek

Źródło: Strażacy Braniewo

Galeria

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz