Frombork w sieci miejscowości tematycznych

Miejscowość tematyczna to pomysł zwiększenia aktywności społecznej i poprawę sytuacji ekonomicznej mieszkańców poprzez wykorzystanie walorów historycznych, kulturowych i turystycznej danej miejscowości. Od kilku miesięcy elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych realizuje we Fromborku działania prowadzące do utworzenia sieci miejscowości tematycznych.

W związku, iż Frombork jest członkiem Stowarzyszenia, Urząd Miasta i Gminy Frombork zaprasza mieszkańców Fromborka do wzięcia udziału w debacie. Odbędzie się ona 9 lutego (wtorek) o godz. 17.30 w restauracji „Don Roberto” we Fromborku. Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Wieś tematyczna- pomysł na lokalną aktywność i pracę”. Debata poświęcona będzie dyskusji nad możliwościami wykorzystania zasobów Fromborka do jego rozwoju turystycznego.

Frombork podpisał deklaracje współpracy przy tworzeniu sieci miejscowości tematycznych 28 października 2009r. Ma on zostać centrum tej sieci. Z siecią współpracuje Urząd Miasta i Gminy Frombork oraz działające na tych terenach organizacje pozarządowe i instytucje. Odbyły się już szkolenia, rozmowy i spotkania z ekspertami. Kolejnym krokiem jest spotkanie mieszkańców, którzy zainteresowani są rozwojem Fromborka.

 

Aleksandra Jakimczuk

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz