„Glob Terminal” – wyciek gazu.

Kilka minut po godzinie dwunastej w dniu 19.11.09r dźwięk syren alarmowych zaniepokoił mieszkańców miasta Braniewa. Znaczne siły i środki zostały skierowane w pobliże zakładu dużego ryzyka

Kilka minut po godzinie dwunastej w dniu 19.11.09r dźwięk syren alarmowych zaniepokoił mieszkańców miasta Braniewa. Znaczne siły i środki zostały skierowane w pobliże zakładu dużego ryzyka – punkt przeładunku gazu płynnego „Glob – Terminal” w Braniewie ul. Olsztyńska 5. W wyniku uszkodzenia zaworu w punkcie przeładunku cystern kolejowych doszło do wycieku gazu. Prawdopodobnie dodatkowo uszkodzeniu uległ płaszcz cysterny kolejowej w wyniku uderzenia elementu konstrukcyjnego rampy przeładunkowej. Dwie osoby – pracownicy punktu przeładunku gazu zostały ranne. Na miejsce zdarzenia zadysponowano łącznie 8 zastępów ratowniczych. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia i dokonaniu rozpoznania okazało się, że w wyniku przetaczania wagonów doszło do przerwania instalacji przesyłowej gazu, która nie została odpięta. Działania przybyłych na miejsce ratowników polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, dotarciu do osób poszkodowanych, transport osób poszkodowanych ze strefy zagrożonej, zamknięciu linii przesyłowej - zaworów, ograniczeniu wycieku gazu, sprawdzeniu punktu rozładunku cystern, pomocy medycznej dla osób poszkodowanych. Dodatkowo ratownicy ograniczyli rozprzestrzenianie się chmury gazu poprzez rozstawienie kurtyn wodnych. Pobliska droga powiatowa została zamknięta przez Policję dla uczestników ruchu, pracownicy pobliskich zakładów oraz mieszkańcy budynków poinformowali zostali o powstałym zagrożeniu i przygotowani do ewakuacji. Osoby poszkodowane zostały zabrane przez zespół Pogotowia Ratunkowego. Na miejsce zdarzenia zadysponowano również siły i środki 9 Brygady Kawalerii Pancernej przewidziane do likwidacji i usuwania skutków działania substancji niebezpiecznych. Dodatkowo podczas działań ratownicy PSP wykorzystali chemoodporne ubrania gazoszczelne. Istniało podejrzenie, że jedna z cystern kolejowych znajdujących się na rampie rozładunkowej w zakładzie zawiera substancje niebezpieczne i została omyłkowo wprowadzona na teren zakładu. To tylko scenariusz ćwiczeń jakie miały miejsce na terenie zakładu dużego ryzyka w Braniewie przy ulicy Olsztyńskiej w których uczestniczyły podmioty ratownicze z terenu miasta Braniewa. W drugim scenariuszu ćwiczeń ratownicy dokonali uszczelnienia autocysterny przewożącej substancje ropopochodną z wykorzystaniem sprzętu pneumatycznego. Ćwiczenia zostały przeprowadzone w ramach ćwiczeń Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. Na zakończenie ćwiczeń zaprezentowano możliwości sprzętowe 9 BKPanc. wykorzystywane podczas likwidacji substancji niebezpiecznych. W ćwiczeniach uczestniczyli również: Starosta Braniewski, Komendant Powiatowy Policji w Braniewie, pracownicy Starostwa Powiatowego w Braniewie, Urzędu Miasta Braniewa, przedstawiciele 9 BKPanc., kierownictwo punktu przeładunku gazu „Glob – Terminal”. Ireneusz Ścibiorek

Źródło: Strażacy

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz