Harcerze zabezpieczali ślady

Ucieczka z miejsca przestępstwa. Akcja z udziałem psa służbowego „Edo”. Ujawnienie sprawcy, zabezpieczenie śladów to wszystko pokazali funkcjonariusze SG drużynie harcerskiej.

W sobotę, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach spotkali się z młodzieżą 11 Grunwaldzkiej Drużyny Starszoharcerskiej „Melcekuke”. Pokazali harcerzom jak tropić, ujawniać i zabezpieczać ślady sprawców przestępstw, m.in. osób przekraczających granicę państwową wbrew przepisom. Omówili również ujawnianie i zabezpieczanie śladów przy pomocy sprzętu wykorzystywanego w technice kryminalistycznej.

Największą atrakcją były umiejętności, jakimi wykazał się podczas tropienia „Edo”.

 Mirosława Aleksandrowicz

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz