Jak to na granicy

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach spotkali się z uczniami podstawówki i klasą mundurową.

Wczoraj na drogowym przejściu granicznym w Grzechotach gościli uczniowie Zespołu Szkół w Pasłęku. Grupa młodzieży III klasy mundurowej zapoznała się ze specyfiką służby w Straży Granicznej. Podczas wizyty funkcjonariusze pokazali gościom sprzęt będący na wyposażeniu SG, który jest wykorzystywany w codziennej realizacji zadań służbowych. Ponadto omówili główne zadania formacji oraz zapoznali ich z infrastrukturą drogowego przejścia granicznego na granicy polsko-rosyjskiej. Młodzież mogła zobaczyć, jak na co dzień funkcjonariusze dokonują odpraw granicznych i ochraniają zewnętrzną granicę Unii Europejskiej.

Natomiast przewodnik z psem służbowym „Ero” był z wizytą w Szkole Podstawowej w Barcikowie. Uczestnikom spotkania wiele radości przyniósł pokaz umiejętności psa służbowego, który specjalizuje się w wykrywaniu materiałów wybuchowych i broni. Ponadto przewodnik omówił również zasady bezpiecznego zachowania się w kontakcie ze zwierzęciem. Funkcjonariusz SG przedstawił młodym ludziom główne zadania formacji. Dzieci chętnie słuchały i zadawały pytania dotyczące tajników służby.

Uczniowie klasy mundurowej dowiedzieli się o procedurze naboru do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Młodzież szkół ponadpodstawowych już może skorzystać z nowych zasad naboru do SG. Kandydaci, którzy ukończyli 18 lat, są w ostatniej klasie szkoły ponadpodstawowej, mogą złożyć dokumenty do Straży Granicznej. Osoba, która zaliczy pozytywnie dwuetapową procedurę kwalifikacyjną, przed przyjęciem do służby w formacji, dostarczy dokument potwierdzający ukończenie szkoły.

Przyszły rok to 80 nowych etatów! Jeden może być Twój!  https://wm.strazgraniczna.pl/wm/sluzbapraca/funkcjonariusze-nabor-d/15801,Nabor-do-sluzby-ZADZWON-tel-89-750-30-23.html

 Mirosława Aleksandrowicz

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz