Kasa dla sportowców

Studenci oraz doktoranci z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mogą od tego roku starać się o nagrodę Rektora za osiągnięcia sportowe oraz działalność społeczną na rzecz uczelni. Wnioski przyjmowane będą przez najbliższy miesiąc.

Do tej pory studenci i doktoranci UWM za swoje osiągnięcia nagradzani byli stypendiami. W takiej formie nagrody Rektora zostaną wręczone po raz pierwszy.

Zarządzenia Rektora UWM prof. Jerzego Przyborowskiego w tej sprawie ukazały się na stronie internetowej uczelni już w grudniu.

Wnioski przyjmowane będą do 15 marca. Wymogi formalne i merytoryczne nagrody zostały określone w porozumieniu z samorządem studenckim, samorządem doktoranckim, z przedstawicielami Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Akademickim Związkiem Sportowym. Przy nagradzaniu za działalność społeczną wyróżniane będą inicjatywy na rzecz społeczności studenckiej i akademickiej.

Nagrody Rektora przyznane zostaną za osiągnięcia w roku akademickim 2021/2022. Pula nagród wynosi 250 tysięcy złotych. Ogłoszenie list nagrodzonych nastąpi do 15 maja 2023 roku przez publikację na stronie Uniwersytetu.

Łukasz Staniszewski

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz