Kwietniowe dyżury telefoniczne z ZUS

Oddział ZUS w Elblągu serdecznie zaprasza do udziału w dyżurach telefonicznych. Tematyka telefonicznych konsultacji jest różnorodna.

 • 15.04.2024 r. dyżur telefoniczny pod numerem (55) 641 92 87 w zakresie edukacji z ZUS.

LINK: Edukacja z ZUS

 

 

 • 17.04.2024 r. dyżur telefoniczny pod numerem (89) 642 33 61 w zakresie zasad podlegania do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od 1 stycznia 2022 r.

LINK: Zasady podlegania do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od 1 stycznia 2022 r.

 

 • 17.04.2024 r. dyżur telefoniczny pod numerem (55) 641 92 87 w zakresie ulg w spłacie należności z tytułu składek – formy pomocy dla przedsiębiorców.

LINK: Ulgi w spłacie należności z tytułu składek - formy pomocy dla przedsiębiorców

 

 • 17.04.2024 r. dyżur telefoniczny pod numerem (55) 641 93 62 w zakresie zasad prawidłowego wypełniania wniosków oraz załączników o wydawanie zaświadczeń A1 dla pracowników i osób prowadzących działalność poza granicami Polski.

LINK: Zasady prawidłowego wypełniania wniosków oraz załączników o wydawanie zaświadczeń A1 dla pracowników i osób prowadzących działalność poza granicami Polski

 

 • 18.04.2024 r. dyżur telefoniczny pod numerem (55) 641 93 62 w zakresie zasad podlegania do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od 1 stycznia 2022 r.

LINK: Zasady podlegania do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od 1 stycznia 2022 r.

 

 • 18.04.2024 r. dyżur telefoniczny pod numerem (89) 642 33 61 w zakresie ulg na START, małego ZUS plus, preferencyjnych składek, działalności nieewidencjonowanej – warunki, uprawnienia, skutki.

LINK: Ulga na START, mały ZUS plus, preferencyjne składki, działalność nieewidencjonowana - warunki, uprawnienia, skutki

 

 • 19.04.2024 r. dyżur telefoniczny pod numerem (89) 642 33 61 w zakresie rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.

LINK: Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

 • 22.04.2024 r. dyżur telefoniczny pod numerem (55) 641 92 87 w zakresie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej.

LINK: Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej

 

 • 24.04.2024 r. szkolenie on-line w zakresie dokumentowania prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

LINK: Dokumentowanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

 

 

 

 • 25.04.2024 r. dyżur telefoniczny pod numerem (89) 644 50 79 w zakresie zasad sporządzania i korygowania dokumentów rozliczeniowych.

LINK: Zasady sporządzania i korygowania dokumentów rozliczeniowych

 

 • 25.04.2024 r. dyżur telefoniczny pod numerem (55) 641 93 62 w zakresie właściwego ustawodawstwa – praca za granicą i zatrudnienie cudzoziemców.

LINK: Właściwe ustawodawstwo – praca za granicą i zatrudnienie cudzoziemców

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

 

 

Anna Grabowska

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz