Nad Wełtawę marsz

Czeski Urząd Statystyczny opublikował informację dotyczącą liczby turystów zagranicznych w Czechach w roku 2008. Liczba turystów zagranicznych zakwaterowanych w obiektach zbiorowego

Czeski Urząd Statystyczny opublikował informację dotyczącą liczby turystów zagranicznych w Czechach w roku 2008. Liczba turystów zagranicznych zakwaterowanych w obiektach zbiorowego zakwaterowania w roku 2008 wyniosła 6 653 053 (stagnacja -0,4 %). Liczba noclegów wyniosła 20 000 462 (spadek o 3 %).. W pierwszym kwartale odnotowano wzrost turystów zagranicznych o 6,8 %, w drugim i trzecim stagnację a w ostatnim kwartale spadek o 6,3 %. Najwięcej turystów zagranicznych przybyło tradycyjnie z Niemiec (1 475 717), jednak ich liczba spadła o 4,8 %. Również liczba noclegów zmniejszyła się o 6,3 %. Na drugim miejscu plasuje się Wielka Brytania (485 688 turystów), pomimo spadku w ostatnim czasie liczby turystów brytyjskich. Trzecie miejsce należy do turystów rosyjskich ( 419 012), wzrost o 30,3 %. Spośród pierwszej dziesiątki krajów, z których przybyło do Czech najwięcej turystów, wzrost przyjazdów odnotowano jeszcze z Polski (+25,2 %). W czwartym kwartale roku 2008 przybyło do Czech 135 640 turystów z Polski ( dla porównania: w czwartym kwartale roku 2007 przybyło 119 658 polskich turystów). Średni okres pobytu wyniósł około 3 dni Polscy turyści najczęściej odwiedzali Pragę (133 537 turystów), na drugim miejscu okręg południowomorawski (81 533 turystów), na trzecim kralovehradecki (37 368).

Źródło: własne

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz