Nie odwracaj wzroku...

.....gdy widzisz, że ktoś może potrzebować pomocy. Pamiętajmy o osobach bezdomnych, samotnych i nieporadnych życiowoNiskie temperatury powietrza często okazują się śmiertelne dla osób bezdomnych wymagających pomocy. Jeśli widzisz osobę, która może być narażona na wychłodzenie pomóż jej i nie bądź obojętny. Nie zapominajmy także o samotnych i nieporadnych życiowo. Nasza reakcja, jeden telefon powiadamiający policjantów, może uratować komuś życie. Niby tak niewiele, a jednak...
Każdego roku, wraz ze spadkiem temperatur policjanci podejmują wzmożone działania prewencyjne zmierzające do udzielania pomocy osobom narażonym na wychłodzenie. Funkcjonariusze podczas codziennej służby kontrolują ustalone miejsca gromadzenia się i przebywania osób bezdomnych, informują o instytucjach pomocowych, a w razie potrzeby przewożą te osoby do noclegowni funkcjonującej w Braniewie. Policjanci codziennie zwracają uwagę na osoby przebywające na przystankach komunikacji publicznej,pustostanach,przemieszczające się pieszo lub przebywające na terenach pozamiejskich, odkrytych i lasach. W przypadku ujawnienia osoby, która potrzebuje pomocy policjanci zobligowani są do udzielenia jej pierwszej pomocy, wezwania służby zdrowia oraz w miarę możliwości przewiezienia do miejsca zamieszkania lub miejsca docelowego.
 Nie zapominajmy również, o osobach leżących na przystankach czy ławkach w parku, zwłaszcza, gdy znajdują się pod wpływem alkoholu. Ci ludzie także potrzebują naszej uwagi i pomocy. Jeden telefon wystarczy, by odpowiednie służby przybyły na miejsce. Skuteczność policyjnych działań, w dużym stopniu zależy również od Państwa aktywności. Informujmy Policję lub instytucje pomocowe o osobach, które takiej pomocy potrzebują. Bardzo przydatnym narzędziem jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, dzięki której można wskazać funkcjonariuszom, które miejsce powinni objąć szczególnym nadzorem. Nie zapominajmy,że strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112. W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego od 1 listopada do dnia 31 marca funkcjonować będzie bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Jolanta Sorkowicz

Źródło: Własne

Galeria

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz