Niebezpiecznie pożary sadzy

Okres jesienno zimowy to czas w którym częściej dochodzi do pożarów nagromadzonej sadzy w przewodach kominowych. W tym właśnie okresie najwięcej zgłoszeń związanych z pożarami sadzy otrzymując strażacy a ich interwencja jest niezbędna i konieczna

Pożar sadzy w kominie ze względu na ogrzanie jego konstrukcji oraz ewentualnie zaistniałe pęknięcia może się rozprzestrzenić na pozostałą część budynku, zwłaszcza na drewnianą konstrukcję stropu i dachu. Przez powstałe pęknięcia bardzo często dochodzi do wydobywania się dymu do wnętrza pomieszczeń mieszkalnych w których przebywają ludzie. Strażacy spotykają się z sytuacjami w którym przez nieszczelności dym wydobywa się szczelinami w drewnianych podłogach, ścianach, poprzez elementy konstrukcyjne wadliwie działających pieców CO /często uszkodzonych/. Podczas takiego pożaru często można zauważyć słup ognia i iskier, wydobywający się z komina. Wylatujące w czasie takiego pożaru iskry i płaty palącej się sadzy mogą spowodować pożar sąsiednich budynków i materiałów. Ogień zabiera ludziom ich domy oraz cały dobytek. Zdarza się też, że ogień zabija mieszkańców źle zabezpieczonych domów. Szczególnie groźne pożary są w porze wieczorowo – nocnej, kiedy mieszkańcy już śpią. Wówczas samo dostrzeżenie i zgłoszenie pożaru nagromadzonej sadzy dociera z opóźnieniem a pożar zaczyna rozwijać się na konstrukcje budynku. Często ratownicy, aby dostać się do przewodu kominowego muszą ryzykować chodzenie po stromym dachu, dlatego bardzo często wykorzystywany jest podnośnik hydrauliczny w działaniach gaśniczych. Od początku sezonu grzewczego takich akcji gaśniczych braniewscy strażacy mieli kilka. Niestety, wielu mieszkańców ignoruje ostrzeżenia i mimo niebezpieczeństwa, nie robi przeglądu przewodów kominowych. Przyczyną tego typu zdarzeń jest brak usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych. Strażacy radzą więc, by lepiej nie oszczędzać na swoim bezpieczeństwie. Najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego wezwać kominiarza, który przeczyści przewód kominowy i wystawi zaświadczenie o jego sprawności. Aby zapobiegać tego typu zdarzeniom właściciele budynków mieszkalnych powinni zadbać we własnym zakresie o systematyczne czyszczenie przewodów dymowych lub wynajmując firmy zajmujące się tego typu usługami. Ważne jest również nie spalanie w piecach odpadów z tworzyw sztucznych i innych odpadów palnych, które powodują znaczne odkładanie sadzy wewnątrz przewodu kominowego. W przypadku zauważenia pożaru należy ten fakt bezwzględnie zgłosić do straży pożarnej na numer 998 lub 112 przekazując informacje dla służby dyżurnej PSP.

Sposoby postępowania strażaków w razie wystąpienia pożaru przewodu kominowego:

 

1.        Wygaszenie paleniska (piec, kominek), poprzez ostrożne wybranie materiału palnego, szczelne zamknięcie pieca.

2.        Użycie sita kominowego. Zabezpieczenie wylotu komina sitem oraz obserwowanie niższych części komina, czy nie powstają pęknięcia, którymi może wydostać się płomień, zapobiega rozszerzeniu się ognia.

Pożarów kominowych, nie należy gasić wodą, gdyż gwałtowne oziębienie komina i parowania wody może spowodować pęknięcia komina i rozprzestrzenienie się pożaru.

3.        Podczas gaszenie strażacy używają soli technicznej i proszku gaśniczego co powoduje skuteczne gaszenie pożaru sadzy wewnątrz przewodu kominowego.

 

(Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)

Instalacje i urządzenia techniczne

§ 34. 1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

  1)   od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

  2)   od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 3 miesiące;

  3)   od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 6 miesięcy.

2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Ireneusz Ścibiorek

Źródło: Strażacy Braniewo

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz