Nowatorskie Obserwatorium

W ramach działań prowadzonych podczas drugiej edycji projektu OWIES Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu rozpoczyna przeprowadzenie badania pt. Obserwatorium Ekonomii Społecznej.

 

Celem badania jest określenie potencjału podmiotów ekonomii społecznej na terenie pięciu powiatów: elbląskiego (ziemskiego i grodzkiego), ostródzkiego, braniewskiego i iławskiego. Badanie pozwoli dowiedzieć się, jak funkcjonują organizacje pozarządowe, z jakich form wsparcia i dotacji korzystają, czego potrzebują do dalszego rozwoju. Dzięki temu powstanie aktualny obraz sektora pozarządowego w naszym regionie.

 

Podstawowym źródłem danych do przeprowadzonych badań ma być ankieta, która skierowana zostanie do organizacji pozarządowych działających w naszym subregionie. – Chcemy zapytać je m.in. o to, jaka jest ich misja, czy prowadzą działalność gospodarczą, z jakimi trudnościami spotykają się w swojej codziennej pracy oraz jakich szkoleń potrzebują – mówi Joanna Keńska, specjalistka ds. informacji i promocji Ośrodka.

 

Takie badanie to działanie nowatorskie. Nigdy do tej pory w naszym regionie nie zbierano tak szczegółowych informacji o organizacjach pozarządowych. Wyniki badań zostaną zamieszczone w publikacji wydanej w ramach projektu i przedstawione podczas Warmińsko-Mazurskich Targów Ekonomii Społecznej.

 

Projekt jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Joanna Keńska

Źródło: Własne

Galeria

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz