Nowe grunty pod inwestycje przemysłowe i mieszkaniowe

Elbląg przyciąga przedsiębiorców ofertą inwestycyjną. Kolejne 28 hektarów miejskich gruntów trafiło w granice specjalnej strefy ekonomicznej. Dla firm, które chcą rozwijać się i

Elbląg przyciąga przedsiębiorców ofertą inwestycyjną. Kolejne 28 hektarów miejskich gruntów trafiło w granice specjalnej strefy ekonomicznej. Dla firm, które chcą rozwijać się i inwestować, to kusząca propozycja. Trwają również prace nad udostępnieniem kolejnych terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Park technologiczny w specjalnej strefie mieszkania na skraju Wysoczyzny Do niedawna elbląska podstrefa Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oferująca przedsiębiorcom znaczne ulgi w podatku dochodowym liczyła prawie 19 ha gruntów rozciągających się po obu stronach rzeki, przy ulicach Mazurskiej i Radomskiej. Trafiły one do rąk inwestorów. W 2006 roku działalność rozpoczęła Fabryka Mebli Wójcik, zatrudniająca obecnie 350 osób. Pozwolenia na działalność w strefie otrzymały też kolejno: Stocznia Jachtowa Janmor, szwedzkie przedsiębiorstwo Advance Cosmetic Technology oraz lokalna firma transportowa. Tym samym miasto, wyczerpawszy obszar podstrefy, stanęło przed kolejnym wyzwaniem – uatrakcyjnienia oferty inwestycyjnej, tak, by wygrywać w konkurencyjnej walce samorządów . Pod biznes i mieszkania Idealnym terenem dla nowych inwestorów jest 400-hektarowa Modrzewina, czyli przejęty przez miasto dawny poligon wojskowy. Obszar ten podzielono na dwie części. Przemysłowo – usługowy Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe, oraz przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową Modrzewinę Północ. W tej sytuacji władze miejskie wystąpiły o objęcie statusem strefy ekonomicznej obszaru 28,0772 ha gruntu w granicach Parku Technologicznego na terenie Modrzewiny Południe. Tereny te zostały włączone w granice strefy Rozporządzeniem Rady Ministrów pod koniec października. Modrzewina Południe i znajdujący się w jej obszarze Elbląski Park Technologiczny, położone są bezpośrednio przy terenach już rozwiniętych pod względem przemysłowym. Jest to projekt konsekwentnie realizowany przez władze miasta od kilku lat. Dla tej części Modrzewiny przygotowana została ekspertyza pod nazwą „Koncepcja Programowo – Przestrzenna Elbląskiego Parku Technologicznego”. Obecnie kończy się budowa drogi przez obszar Modrzewiny Południe z odcinkiem do Modrzewiny Północ, która umożliwi dojazd do nowych terenów inwestycyjnych. Projekt „Modrzewina: budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu”, został przyjęty do współfinansowania w ramach ZPORR 2004-2006. Obejmuje on budowę drogi przez obszar Modrzewiny Południe z odcinkiem do Modrzewiny Północ, przebudowę skrzyżowania ulic Płk. Dąbka, Ogólnej i Alei Odrodzenia z sygnalizacją, będącego początkiem projektu, budowę mostu nad rzeką Babica. Jeszcze w październiku 2005 r. projekt został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Kończąca się budowa tej drogi pozwoli na udostępnienie terenów Modrzewiny Południe i częściowo Północ dla inwestorów. Do Modrzewiny doprowadzone zostaną wszystkie media, które warunkują wejście na ten teren inwestorów. Prace odbywają się etapami. Park dla biznesu i nauki Elbląski Park Technologiczny powstaje na powierzchni ponad 100 hektarów, z czego prawie 67,7 przeznaczonych jest bezpośrednio pod inwestycje produkcyjne i usługowe. Park sąsiaduje z Wysoczyzną Elbląską, obszarem o pięknym i unikatowym krajobrazie, a sam projekt jest realizowany przy zachowaniu istniejących walorów przyrodniczych, a zatem i ekologicznych tego terenu. Ponieważ 28 hektarów EPT trafiło w granice Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jeszcze bardziej podniosła się atrakcyjność tego terenu. Ponieważ gwarantuje to przedsiębiorcom ulgi w podatku dochodowym sięgające 50, 60, a nawet 70 procent, zależnie od wielkości firmy. Obszar Elbląskiego Parku Technologicznego podzielony został na 6 subparków, połączonych tarasami, biegnącymi jarem rzeki. Powierzchnie poszczególnych subparków zaprojektowano następująco: I – 9,5 ha, II – 6,4 ha, III – 12,2 ha, IV – 20,5 ha, V – 11,5 ha, VI – 7,6 ha. Na najwyższym tarasie, pełniącym zarazem rolę centralnego subparku o powierzchni prawie 5 ha, powstanie Centrum Biznesu, Rozwoju i Innowacji, zajmujące się kompleksową obsługą inwestorów prowadzących działalność w elbląskim Parku Technologicznym. Wachlarz usług, świadczonych przez Centrum obejmie m.in. księgowość, transport, bankowość, czy usługi ubezpieczeniowe. W ramach Centrum działały będą również placówki naukowe. O pieniądze na ten cel Elbląg aplikuje w programie operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej – Centrum zostało wpisane na listę tak zwanych projektów kluczowych. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia (łącznie z budową 2 km drogi) to 53.625.000 zł, dotacja EFRR w ramach PO RPW - 45.581.250 zł (85%). Zaś z budżetu miejskiego na ten cel przeznacza się 8.043.750 zł (15%). Realizacja inwestycji zgodnie z projektem rozpocznie się na początku 2008 roku. Zakończy w 2010. W centralnej części parku, na powierzchni prawie 30 hektarów uformowane zostanie pole golfowe, będące miejscem spotkań działających w strefie Parku Technologicznego biznesmenów. Pierwsi chętni już są Obecnie miasto przygotowuje się do zorganizowania pierwszych przetargów na sprzedaż gruntów w Elbląskim Parku Technologicznym Kilkunastu przedsiębiorców wstępnie zadeklarowało już także chęć zlokalizowania w tym miejscu swoich inwestycji, pierwsi z nich powinni rozpocząć budowę zakładów jeszcze w 2008 roku. Docelowe zatrudnienie na terenie Parku osiągnie około 3 tysięcy osób. Tereny pod nowe mieszkania Rozwijająca się część przemysłowa Modrzewiny w oczywisty sposób wymusza także przygotowanie gruntów pod zabudowę mieszkaniową. Na ten cel właśnie władze miasta przeznaczyły teren Modrzewiny Północ, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie lasów i Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Jeszcze na grudniowej sesji Rady Miejskiej elbląscy radni wyrażą opinię w sprawie sprzedaży tych terenów. Zaś w lutym przyszłego roku gotowy będzie projekt budowy dróg i uzbrojenia nowej dzielnicy mieszkaniowej Elbląga, obliczonej na około 15 tysięcy osób. Plany zabudowy Modrzewiny Północ przewidują wykorzystanie różnych form budownictwa – od komunalnego, przez spółdzielcze, po prywatne, w tym jednorodzinne. Łącznie, pod zabudowę mieszkaniową miasto przeznacza prawie 12 hektarów w gruntu. W tym na 61 działkach o powierzchni prawie 6,5 ha powstanie zabudowa jednorodzinna, a na kolejnych 11, zajmujących ponad 5 ha – zabudowa wielorodzinna. W nowej dzielnicy powstanie także ponad 1,7 km dróg dojazdowych i lokalnych. Teren ten zostanie także w pełni uzbrojony. Zgodnie z założeniami 5 działek o powierzchni ponad 2 ha trafi do Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, kolejnych 46, zajmujących ponad 5 ha, zostanie sprzedanych inwestorom indywidualnym, zaś pozostałe 21 działek rozlokowanych na ponad 4 ha, w wyniku przetargów trafi w ręce deweloperów. Agata Załuska Koordynator ds. obsługi inwestorów Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Elblągu

Źródło: własne

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz