NOWOCZESNE PRZETWÓRSTWO

Współfinansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.   Nowoczesne przetwórstwo – czym jest?

Nowoczesne przetwórstwo to podejście do produkcji żywności wykorzystujące innowacyjne technologie nastawione na integrację w modelu „od rolnika do konsumenta”. Efektywniejsze wykorzystanie surowców minimalizuje negatywny wpływ rolnictwa na naturę. Z uwagi na fakt, że świadomość żywnościowa konsumentów rośnie, coraz więcej klientów sięga po produkty pochodzące ze zrównoważonego przetwórstwa, uwzględniającego potrzeby społeczne, ekonomiczne i ekologiczne lokalnych społeczności.

Nowe technologie pozwalają zminimalizować ilość odpadów poprodukcyjnych oraz poprawić bezpieczeństwo żywności. Klienci coraz częściej chcą wiedzieć, skąd pochodzi żywność, którą kupują, oraz co się na nią składa. Dlatego też producenci muszą stawiać na transparentność produkcji i dystrybucji.


 

Sztuczna inteligencja, automatyzacja, cyfryzacja 

W przemyśle przetwórczym korzysta się już ze sztucznej inteligencji (AI) w celu analizy danych i ulepszania procesów. Dzięki AI producenci mogą wcześniej wykryć sygnały związane z zanieczyszczeniem lub brakiem zasobów, lepiej zaplanować proces przetwórczy i minimalizować straty. Automatyzacja pozwala na wydajniejszą kontrolę jakości wyrobów oraz eliminowanie czynników ludzkich prowadzących do błędów. Cyfryzacja pozwala skuteczniej nadzorować łańcuch dostaw – w przebiegu od rolnika do konsumenta – co z kolei zapewnia przejrzystość procesu zarówno dla kontrahentów, jak i odbiorców.

Bezpośrednia współpraca pomiędzy rolnikami, przetwórcami a konsumentami zwiększa znaczenie lokalnych rynków zbytu i przyczynia się do wzrostu gospodarczego regionów. Wprowadzenie takiego modelu wymaga jednak inwestycji w infrastrukturę i technologie, co zwykle wiąże się z niemałymi kosztami.

Więcej o nowoczesnym przetwórstwie dowiesz się z materiału wideo: https://www.youtube.com/watch?v=fp0B5nMCKBg

W obliczu zmian
Wraz ze wzrostem populacji i urbanizacją zapotrzebowanie na żywność rośnie. Jednocześnie ograniczenie zasobów naturalnych, takich jak woda i gleba, może zakłócić równowagę między podażą a popytem na jedzenie. Producenci żywności muszą zmierzyć się z potrzebą dostosowania produkcji do nowych warunków klimatycznych. Produkcja żywności musi być zatem bardziej zrównoważona, dostosowana do miejscowych i globalnych warunków.


 

W ramach Wspólnej Polityki Rolnej zaplanowano wsparcie zarówno dla rolników planujących przetwarzanie i sprzedaż żywności, jak i przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, z branży przetwórstwa rolno-spożywczego. Środki na realizację inwestycji w tym obszarze pochodzić będą z interwencji Rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości (w gospodarstwie oraz poza gospodarstwem).


 

Szczegółowe informacje na temat wsparcia przetwórstwa rolno-spożywczego znaleźć można w dokumencie przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Fot. www.canva.com

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz