Odszkodowanie za przejęcie mienia

Sąd Okręgowy w Olsztynie zasądził odszkodowanie od Skarbu Państwa na rzecz dawnej właścicielki gruntów na terenie gminy Jedwabno. Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

Sprawa z powództwa Agnes T. przeciwko Skarbowi Państwa – Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu o zapłatę wpłynęła do Sądu Okręgowego w Olsztynie w dniu 17 października 2019 r.

Pełnomocnik powódki w uzasadnieniu pozwu wskazał, że Agnes T. była właścicielką gospodarstwa rolnego obejmującego grunty położone w dwóch miejscowościach na terenie gminy Jedwabno. Powódka w 1977 r. wyjechała na stałe do Niemiec, pozostawiając swoje nieruchomości w Polsce. W dniu 2 listopada 1977 r. Naczelnik Gminy Jedwabno wydał decyzję o przejściu własności gospodarstwa powódki na rzecz Skarbu Państwa bez odszkodowania. Część nieruchomości wchodzących w skład tego gospodarstwa Skarb Państwa sprzedał lub przekazał w ramach komunalizacji Gminie Jedwabno. Następnie Wojewoda Olsztyński m.in. decyzją z dnia 14 sierpnia 1991 r. stwierdził nabycie przez Gminę Jedwabno własności nieruchomości – dwóch działek, które wcześniej wchodziły w skład gospodarstwa rolnego należącego do Agnes T.

Na wniosek Agnes T. Minister Administracji i Cyfryzacji decyzją z dnia 11 maja 2015 r. stwierdził, że decyzja Wojewody Olsztyńskiego z 1991 r. została wydana z naruszeniem prawa, a z uwagi na nieodwracalne skutki nie jest możliwe stwierdzenie jej nieważności. Działki, które obejmowała decyzja Wojewody Olsztyńskiego nie są już własnością Gminy, bowiem zostały sprzedane, a następnie zostały poddane licznym podziałom. Pełnomocnik Agnes T. w uzasadnieniu pozwu podniósł argument, że gdyby nie doszło do wydania wadliwej decyzji, nie utraciłaby ona własności nieruchomości, a zatem nie doznałaby uszczerbku w majątku. Wysokość szkody powódka oszacowała na kwotę, która miała odpowiadać wartości odebranych nieruchomości w czasie składania pozwu.

Pozwany w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości.

Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 12 kwietnia 2024 r. częściowo uwzględnił powództwo, zasądzając od pozwanego Skarbu Państwa na rzecz powódki odszkodowanie, a w pozostałym zakresie powództwo oddalił.

Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Marta Banaś-Grabek
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 12 kwietnia 2024 r.


 

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz