Oświadczenie Wiceprezesa i Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego

W dniu 20 czerwca 2022 r. sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski złożył oświadczenie o zrzeczeniu się pełnionych funkcji Wiceprezesa i Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Olsztynie. Jednocześnie informujemy, że do czasu formalnego odwołania sędzia nadal będzie pełnił swoje obowiązki.

W dniu 20 czerwca 2022 r. sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski złożył oświadczenie o zrzeczeniu się pełnionych funkcji Wiceprezesa i Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz powodach tej decyzji. Sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski swoje oświadczenie przekazał kierownictwu Sądu Okręgowego, a także sędziom i pracownikom administracyjnym sądów okręgu olsztyńskiego wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę.

Jednocześnie informujemy, że do czasu formalnego odwołania sędzia nadal będzie pełnił swoje obowiązki.

Poniżej publikujemy treść oświadczenia sędziego Olgierda Dąbrowskiego-Żegalskiego:

 

Oświadczenie

 

W związku z upływem kadencji dotychczasowego Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie, w dniu dzisiejszym złożyłem rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa i Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Kończy się pewien etap, nadchodzi nowy…

Szanując fakt, że prawem każdego nowego prezesa sądu jest dobranie sobie współpracowników, którzy będą realizowali jego wizję kierowania sądem, w tym również politykę informacyjną, uznałem, że moja rola (misja) w tym zakresie się wyczerpała.

Dziękuję za wsparcie wszystkim, na których zaufanie i życzliwość zawsze mogłem liczyć. W szczególności dziękuję dotychczasowemu kierownictwu Sądu Okręgowego w Olsztynie, sędziom i pracownikom administracyjnym wszystkich sądów okręgu olsztyńskiego, za współpracę i udzieloną mi pomoc.

Szczególne podziękowania kieruję do Marcina Wojciechowskiego, z którym zbudowaliśmy i kilka lat prowadziliśmy biuro prasowe naszego Sądu. Jako rzecznik prasowy mogłem liczyć na jego wsparcie w dowolnej porze dnia, nawet w dni wolne od pracy i święta. Jego znajomość warsztatu dziennikarskiego, propozycje działań i rozwiązań problemów niejednokrotnie okazywały się bezcenne dla wsparcia pracy rzecznika prasowego i obsługi biura prasowego.

Dziękuję także dziennikarzom i przedstawicielom mediów za codzienną współpracę, zaufanie, życzliwość, cenne uwagi, wyrozumiałość.

Nowemu kierownictwu Sądu Okręgowego w Olsztynie życzę sukcesów w zarządzaniu naszym Sądem, realizacji misji stania na straży niezależności sądów i zasad wynikających z roty ślubowania sędziowskiego.

Mojemu następcy na stanowisku rzecznika prasowego życzę satysfakcji z prowadzenia otwartej, aktywnej i obiektywnej polityki informacyjnej.

 

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olgierd Dąbrowski-Żegalski

 

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz