Pogranicznicy z policją

Udaremniona próba kradzieży zbiorników metalowych z terenu gospodarstwa w gminie Lelkowo o szacunkowej wartości 1000 zł. 5 marca br. to wynik weekendowej wspólnej służby funkcjonariusza Straży Granicznej z placówki w Lelkowie i funkcjonariusza Policji z posterunku w Pieniężnie.

 

Kradzież złomu zdarza się niezwykle często. Nie zawsze udaje się ustalić sprawców. Tym razem wspólny patrol pojawił się w miejscu zdarzenia w momencie, gdy młodzi mężczyźni demontowali elementy silosów zbożowych. Zostali zatrzymani. Sprawę  prowadzi Policja.

 

Weekend dla większości obywateli jest czasem odpoczynku, a funkcjonariusze czuwają nad bezpieczeństwem osób i mienia. Od piątku 5 marca br. do soboty 7 marca br. 14 funkcjonariuszy Straży Granicznej wspierało działania Policji.

 

Wspólne weekendowe służby Straży Granicznej i Policji w znaczący sposób przyczyniają się do utrzymania porządku publicznego i zapewnienia bezpieczeństwa w strefie nadgranicznej, a szczególnie w miejscowościach przygranicznych. Każda ze służb działa w zakresie swoich kompetencji, a taka forma współpracy podnosi efektywność i pozwala na zwiększenie patroli na danym obszarze.

 

W 2009 roku było 1291 działań patrolowo – prewencyjnych prowadzonych wspólnie z Policją. W efekcie m.in.:

 • nałożono 1906 mandatów karnych na kwotę 287 233 zł,
 • zatrzymano 131 osób,
 • odebrano 185 dowodów rejestracyjnych,
 • skierowano 32 wnioski o ukaranie do sądu grodzkiego,
 • ujawniono 20 osób prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu,
 • przeprowadzono 711 interwencji domowych,
 • skontrolowano 5446 obiektów użyteczności publicznej,
 • zabezpieczono 17 imprez masowych,
 • zabezpieczono 21 razy miejsce wypadków drogowych,
 • odebrano 14 praw jazdy,
 • ujawniono 3 kierujących pojazdem bez posiadania uprawnień,
 • zatrzymali łącznie 14 400 sztuk papierosów.

Na rzecz Policji 7 razy użyczono psy służbowe Straży Granicznej do pomocy w tropieniu sprawców kradzieży oraz wykrywania narkotyków i substancji psychotropowych.

 

Mieszkańcy terenów przygranicznych mogą czuć się bezpiecznie. Straż Graniczna często jako pierwsza dociera do nich. Ponadto, ludność pogranicza niejednokrotnie zwraca się z prośbą o pomoc do funkcjonariuszy Straży Granicznej, ponieważ spotykają ich niemal codziennie, gdy patrolują teren. Taka jest specyfika tej służby.

Anna Mauch

Źródło: Straż Graniczna

Galeria

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz