Polacy w gorszej sytuacji finansowej

Ponad 42% Polaków odczuło pogorszenie sytuacji finansowej w swoich gospodarstwach domowych wynika zbadania przeprowadzonego na zlecenie firmy InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej SA. Jednocześnie zdecydowana większość respondentów ponad 85% deklaruje, że nie zdarza im się zalegać z płatnościami. W pierwszej kolejności Polacy regulują opłaty za wodę, prąd, gaz oraz czynsz za mieszkanie.

 

Na zlecenie BIG InfoMonitor Instytut badania opinii Homo Homini przeprowadził w połowie lutego ogólnopolskie badanie, którego celem było sprawdzenie, jak Polacy widzą siebie jako płatników różnych zobowiązań, a także jak oceniają kondycję swoich budżetów domowych.

Ponad czterech na dziesięciu badanych (42%) zadeklarowało, że sytuacja finansowa w ich gospodarstwach domowych uległa pogorszeniu w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Poprawę zaobserwowało 20%.

Jednocześnie znacząca większość (85,2%) Polaków deklaruje, że nie zdarza im się zalegać z płatnościami. Jedynie 12,8% respondentów przyznało, że czasem nie płaci swoich zobowiązań finansowych na czas. Tak więc mimo kryzysu, który odczuły także gospodarstwa domowe, zdecydowanej większości Polaków udało się utrzymać dyscyplinę płatniczą i uniknąć przeterminowanego zadłużenia.

Polacy podzielili się w ocenie perspektyw na przyszłość – 43% badanych nie przewiduje, aby w najbliższym czasie kryzys finansowy miał ustąpić, przeciwnego zdania jest 36% badanych.

 

„Badania pokazują, że większość Polaków jest niezwykle zdyscyplinowana i poważnie podchodzi do swoich zobowiązań. Nawet w trudniejszym okresie nie pozwala sobie na powstanie choćby krótkotrwałych zaległości” – mówi Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu BIG InfoMonitor. – „Problem zaległego zadłużenia koncentruje się więc w grupie osób, które już mają długi i tam przede wszystkim narasta.”

 

Polacy deklarują spłacanie w pierwszej kolejności opłat za media: wodę, prąd, gaz – taką odpowiedź wskazało ponad 84% badanych. Niewiele mniej bo 78,4% wskazań uzyskały należności za czynsz, zaś 55,6% respondentów wskazało rachunki za telefon jako priorytetowe do spłaty.Najmniej osób (2,2%) wskazało jako istotne, zobowiązania wobec osób bliskich. Jedynie 13,6% Polaków zadeklarowało, że raty za kredyty mieszkaniowe są najważniejszymi należnościami do spłaty.

 

„Wciąż niewielki odsetek Polaków posiada kredyt hipoteczny, stąd piąta pozycja tego rodzaju zobowiązań na liście najistotniejszych opłat. Poziom 13,6% wskazań oznacza, że kredyty hipoteczne są ważne do spłaty dla osób, które je posiadają”dodaje Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu BIG InfoMonitor.

Z badań zrealizowanych dla BIG InfoMonitor wynika również, że tylko jeden na dziesięciu Polaków planuje w ciągu najbliższych trzech miesięcy wziąć jakikolwiek kredyt.

Dwie trzecie ankietowanych (66,8%) deklaruje, że nie obawia się utraty pracy z powodu kryzysu finansowego, z czego 48,1% zdecydowanie wyraża ten pogląd.

 

 

***

 

InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. dostarcza bankom i przedsiębiorcom narzędzia do minimalizowania ryzyka biznesowego (sprawdzania kontrahentów) oraz odzyskiwania długów (należności przeterminowanych). Oprócz własnej Centralnej Ewidencji Dłużników,  jako jedyne biuro informacji gospodarczej w Polsce InfoMonitor BIG posiada dostęp do danych Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich.  Daje  to łącznie bazę ponad 4 milionów negatywnych informacji gospodarczych o konsumentach i przedsiębiorcach.  Informacje negatywne, jakimi dysponuje InfoMonitor – dane o zwłoce w płatnościach zapobiegają nawiązywaniu współpracy z zadłużonymi i nierzetelnymi dłużnikami. Umieszczenie dłużnika w Centralnej Ewidencji Dłużników sprawia, że dowiaduje się o tym sektor bankowy – a dłużnik szybko spłaca należności. InfoMonitor jest związany z polskimi bankami i Biurem Informacji Kredytowej. Działa pod nadzorem Ministra Gospodarki.

Lidia Roman

Źródło: Własne

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz