Powódź nam nie grozi

10 lutego odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Ustalono, że w chwili obecnej na terenie powiatu braniewskiego nie występuje zagrożenie powodziowe.

Podczas spotkania przedstawiono potencjalne zagrożenie powodziowe związane z dużym zalodzenie cieków i zbiorników wodnych na terenie powiatu. Omówiono również podjęcie działań zmierzających do złagodzenia ewentualnych skutków powodzi roztopowej lub lokalnych podtopień w przypadku wystąpienia gwałtownego ocieplenia.

W spotkaniu uczestniczyli Burmistrzowie/ Wójtowie z terenu powiatu braniewskiego, służby, inspekcje, straże odpowiedzialne za ochronę przeciwpowodziową. Posiedzeniu przewodniczył Bogdan Pochowaj, Wicestarosta Braniewski- Zastępca Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Stwierdzono, że w razie ewentualnego zagrożenia powodziowego samorząd lokalny jest gotowy do podjęcia akcji przeciwpowodziowej.

 

Aleksandra Jakimczuk

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz