Profilaktyka uzależnień

Szeroko rozumiana profilaktyka uzależnień stała się pretekstem do organizowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z placówki w Braniewie cyklicznych spotkań z dziećmi i młodzieżą z braniewskich szkół.

 26 kwietnia br. po raz drugi zajęcia profilaktyczno-edukacyjne zorganizowano w Gimnazjum nr 1 w Braniewie. Tym razem pogadance towarzyszyła kamera.

 

Funkcjonariusz do spraw kontaktów z organami samorządowymi w Placówce Straży Granicznej w Braniewie st. chor. sztab. SG Bogdan Kisiel zainicjował projekt „Narkotyki i inne nałogi” i podjął współpracę z dyrektorami placówek oświatowych.

 

Podczas dzisiejszych zajęć, które odbyły się w Gimnazjum nr 1 po raz drugi, uczestniczył także Policjant. Funkcjonariusz Straży Granicznej wyjaśnił pojęcia z zakresu uzależnień, przyczyn i skutków zażywania substancji szkodliwych, a przedstawiciel Policji uzupełnił przedmówcę, omawiając jakże istotne aspekty prawne oraz wskazał miejsca, gdzie można szukać pomocy.

Ciekawym doświadczeniem dla uczniów i nauczycieli było omówienie narzędzia wykorzystywanego do wykrywania obecności narkotyków w organizmie pn. narkotest oraz urządzenia do wykrywania materiałów wybuchowych SABRE 4000. Technik kryminalistyki z braniewskiej placówki Straży Granicznej w sposób profesjonalny i rzeczowy wyjaśnił, że młodzież nie może czuć się bezkarna sięgając po środki odurzające, bowiem są przyrządy, które pomogą ten fakt ujawnić.

 

Tajniki tresury psa służbowego szczególnie zaciekawiły najmłodszych.

 

Zajęcia edukacyjne pn. „Narkotyki i inne nałogi” w Braniewie są sukcesywnie realizowane od listopada 2009 roku. Przestrzeganie przed uzależnieniem, uświadamianie nieuchronnej utraty zdrowia, przyjaciół, tożsamości i sensu życia nie wystarczy. Funkcjonariusze Straży Granicznej w Braniewie chcą udowodnić cyklicznymi spotkaniami w braniewskich szkołach, że równie istotne jest zainteresowanie problemami, codziennymi troskami młodego człowieka i poświęcenie mu uwagi.

Opisane działania służą budowaniu świadomości młodego pokolenia tak, by braniewska młodzież, grono pedagogiczne i rodzice odczuwali wsparcie służb poszanowania prawa.

Justyna Szubstarska

Źródło: SG

Galeria

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz