Przeciw przemocy

Od 3 września do 31 października trwa ogólnokrajowa akcja Kocham. Nie biję. Kampania zainicjowana została przez Fundację Krajowego Centrum Kompetencji przy współudziale Biura Prewencji KGP.

Od 3 września do 31 października trwa ogólnokrajowa akcja "Kocham. Nie biję". Kampania zainicjowana została przez Fundację Krajowego Centrum Kompetencji przy współudziale Biura Prewencji KGP. Braniewscy policjanci włączają się do akcji. Celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ograniczanie jej skutków, poprzez zwiększenie społecznego zaangażowania w działania ukierunkowane na profilaktykę tego zjawiska. Realizacji tak sformułowanych celów ma sprzyjać podnoszenie społecznej wrażliwości na wszelkie przejawy przemocy pojawiającej się w najbliższym otoczeniu, a także promowanie wartości rodzinnych i obrazu współczesnej rodziny wolnej od przemocy. W akcję włączyli się także przedstawiciele świata kultury, którzy będą ją wspierali. Są osoby to znane z telewizyjnych ekranów, m.in. - Beata Chmielowska-Olech, Anna Dereszowska, Maciej Kurzajewski. Nieodłącznym elementem kampanii będzie telefon zaufania dla ofiar dotkniętych przemocą - 0801-109-801, który obsługiwany będzie przez pracowników Fundacji Krajowe Centrum Kompetencji.

Źródło: Policja Braniewo

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz