Przedstawiciele białoruskich organizacji spotkają się z zastępcą Prokuratora Generalnego Polski

22 o godzinie 11.00 w Prokuraturze Generalnej odbędzie się spotkanie przedstawicieli białoruskich i międzynarodowych organizacji z zastępcą prokuratora generalnego Polski Robertem Hernandem.

Ze strony organizacji w spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele: Centrum "Współpraca bez granic" - Igor Schekarevich, "Związek na rzecz Demokracji w Białorusi” - Anatolij Mihnovets, Europejska Białoruś- ZmicierBarodka, a ponadtoAndrej Żukowieć, działacz praw człowieka.

Podczas spotkania zostaną omówione liczne naruszenia praw obywatelskich działaczy białoruskiej opozycji w Polsce. Jak przykład można wskazać decyzję prokuratury w Bydgoszczy o zakazaniu użycia białoruskiej flagi narodowej w trakcie wydarzeń sportowych w Polsce czy długotrwałe prześladowanie przez prokuraturę w Białymstoku Andreja Żukowca.

 

Białorusini nie rozumieją też, dlaczego pracownicy polskiej Prokuratury Generalnej, którzy wydali władzom Białorusi dane bankowe Alesia Bielackiego, do tej pory nie ponieśli zasłużonej kary.

We wszystkich tych naruszeniach, według przedstawicieli organizacji odpowiedzialni są prokuratorzy z różnych miast Polski. Aktywiści nie wykluczają, że niektóre z tych decyzji prokuratury podjęły we współpracy z białoruskim reżimem.

Robert Hernand zgodził się spotkać z aktywistami po wspólnym liście do Prokuratora Generalnego Polski od Centrum "Współpraca bez granic", "Związku na rzecz Demokracji na Białorusi", "Młodego Frontu", "Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji" i "Europejskiej Białorusi". W swoim odwołaniu, organizacje poprosiły o spotkanie z kierownictwem prokuratory generalnej Polski w celu omówienia licznych naruszeń praw działaczy białoruskiej opozycji w Polsce.  

Źródło: Własne

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz