Przez Polskę do Włoch

24 marca 2010 funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, pełniący służbę graniczną na drodze dojazdowej do granicy polsko-słowackiej nr 9 w pobliżu Barwinka, zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy mercedes, prowadzony przez 30-letniego obywatela Ukrainy.


 
W wyniku przeprowadzenia przez strażników granicznych kontroli legalności pobytu tego cudzoziemca okazało się, że kierujący samochodem Ukrainiec usiłował nielegalnie przekroczyć granicę polsko-słowacką i kolejne  –  do Włoch. Z okazanych przez niego dokumentów wynikało, że uzyskał on polską wizę w związku z deklaracją chęci podjęcia zatrudnienia w miejscowości w woj. warmińsko-mazurskim, ale zamiast udać się do miejsca zatrudnienia, zamierzał przez granicę polsko-słowacką wyjechać do Włoch. Funkcjonariusze skontaktowali się z kierownictwem firmy, której dane zostały wykorzystane do wystawienia dokumentu przyrzeczenia zatrudnienia i okazało się, że nikt w tej firmie nic nie słyszał o zamiarze zatrudnienia tego Ukraińca oraz jednoznacznie przedstawiciele tej firmy zaprzeczyli, jakoby mieli wystosować zaproszenie dla tej osoby.
Ukrainiec w związku z tym już nie próbował podtrzymywać fikcyjnych wyjaśnień, a przyznał się, że polską wizę wyłudził pod pozorem chęci podjęcia zatrudnienia w Polsce, natomiast w rzeczywistości zamierzał wyjechać do Włoch.
Zostały wobec niego zastosowane przepisy ustawy o cudzoziemcach oraz zostały mu postawione zarzuty z art. 272 kk i 273 kk, dotyczące poświadczenia nieprawdy i wyłudzenia w ten sposób wizy pobytowej na terytorium Polski. Zostanie on wydalony z Polski pod konwojem.  
W trakcie przeprowadzania kontroli legalności pobytu cudzoziemców na drogach dojazdowych do granicy polsko-słowackiej odnotowuje się w ostatnim czasie już kilkanaście podobnych przypadków wyłudzenia przez obywateli Ukrainy wiz pobytowych na terenie Polski. Od pewnego czasu powtarzają się przypadki deklarowania przez cudzoziemców chęci podjęcia zatrudnienia w Polsce - tylko po to, by wyłudzić w polskich konsulatach za granicą uzyskanie wizy pobytowej na terenie Polski. Następnie te osoby przekraczają granicę do Polski, ale nie podejmują zatrudnienia w miejscowościach wyznaczonych w wizach pobytowych, a próbują przedostać się do innych państw Unii Europejskiej, bardziej rozwiniętych niż Polska, żeby tam zatrudnić się, co prawda nielegalnie, ale za znacznie większe pieniądze niż w Polsce.

Wobec takich osób stosowane są przepisy ustawy o cudzoziemcach, na podstawie której są oni wydalani z Polski pod konwojem i uznawani za osoby niepożądane w Polsce oraz stawiane są tym osobom zarzuty z polskiego kodeksu karnego dotyczące wyłudzenia wiz pobytowych na podstawie poświadczenia nieprawdy, czyli deklarowania nieprawdziwego zamiaru podjęcia rzekomego legalnego zatrudnienia w Polsce. Każdy przypadek wyłudzenia wizy pobytowej w Polsce jest szczegółowo analizowany pod kątem zgromadzenia materiału dowodowego wobec osób uczestniczących w tym procederze fałszowania dokumentów.

Art. 272   kk.  Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 273 kk.  Kto używa dokumentu określonego w art. 271 lub 272, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2

 Marek Jarosiński

Źródło: SG

Galeria

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz