Radny proponuje: diety do zmniejszenia

Braniewski radny, Antoni Bogdan złożył na ostatniej sesji samorządu miejskiego wniosek o zmniejszenie diet. Obecnie są one, według samorządowca, zdecydowanie za wysokie. Przewodniczący

Braniewski radny, Antoni Bogdan złożył na ostatniej sesji samorządu miejskiego wniosek o zmniejszenie diet. Obecnie są one, według samorządowca, zdecydowanie za wysokie. Przewodniczący Rady Miasta Braniewa Olgierd Falkowski wniosek ten skierował do zaopiniowania komisjom działającym przy samorządzie. Antoni Bogdan proponuje zmniejszenie diet radnym aż o 50%. Wedle niego radni innych, okolicznych gmin pobierają apanaże zdecydowanie mniejsze. W Braniewie przewodniczący otrzymuje obecnie prawie dwa tysiące złotych miesięcznie, a szeregowy radny ponad osiemset złotych miesięcznie. Za zaoszczędzone w ten sposób pieniądze radny Bogdan proponuje wyremontowanie chociaż jednej ulicy miejskiej rocznie. Poproszony w tej sprawie o komentarz przewodniczący Rady Miasta Braniewa, Olgierd Falkowski stwierdził, iż potraktuje ten wniosek nie jako element gry politycznej, ale jako wyraz troski o lokalną społeczność, tylko wtedy gdy Antoni Bogdan wpłaci na konto jakiejkolwiek organizacji pożytku publicznego połowę kwot, jakie otrzymywał chociaż od początku tej kadencji – to jest około 6.000 złotych. - Radny Bogdan pełni swoją funkcję społeczną od lat pięciu. W tym czasie nie przeszkadzało mu pobieranie wysokich diet. Zmienił zdanie gdy został pozbawiony funkcji wiceprzewodniczącego. Powstaje więc pytanie dlaczego dopiero teraz zaczęło mu zależeć na zmniejszaniu diet. (kzs)

Źródło: własne

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz