Rewitalizacja amfiteatru

Projekt Modernizacja i rozbudowa amfiteatru miejskiego z rekonstrukcją elementu historycznego otoczenia fosy w Braniewie otrzymał dofinansowanie w konkursie 01/09/4.2 w ramach Osi Priorytetowej-Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Działanie 4.2-Rewitalizacja miast, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2007-2013 w wysokości 2987306,39zł.

W konkursie złożono 55 wniosków z całego województwa na ogólną kwotę 174 472 269,99 zł a do rozdysponowania jest 89 920 000,00 zł. Braniewski wniosek po ocenie merytorycznej otrzymał 80 pkt., czyli 100% możliwych do uzyskania punktów, a po ocenie strategicznej 94,60 pkt. i uplasował się na pierwszym miejscu listy rankingowej.

Projekt obejmuje między innymi:

 • remont i modernizację konstrukcji sceny obecnego amfiteatru wraz z modernizacją jego widowni,

 • instalację nagłośnienia wraz z zasilaniem dla sceny amfiteatru,

 • remont kładki dla pieszych po północnej stronie dawnego cmentarza (obecny park miejski),

 • wykonanie nowych nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego,

 • wykonanie zejść dla osób niepełnosprawnych, wózków i rowerów,

 • konserwację istniejących zabytkowych ceglastych murów miejskich,

 • konserwację baszt,

 • modernizację oświetlenie terenu wraz z przebudową zasilania urządzeń amfiteatru i obiektów towarzyszących,

 • remont niecki zbiornika wodnego, na którym zlokalizowana jest scena.

 • uporządkowanie zieleni

 • zagospodarowanie przyległych parków – przy Pl. Wolności i ul. Świętojańskiej (dawny Cmentarz św. Jana)

 • instalację monitoringu

Amfiteatr jest obiektem otwartym i ogólnodostępnym. Stanowi nie tylko miejsce organizacji imprez okolicznościowych takich jak: Dni Braniewa czy Noc Świętojańska, ale jest również miejscem stale odwiedzanym przez turystów i mieszkańców Braniewa. Dzięki realizacji projektu braniewski amfiteatr wraz z zabytkowym otoczeniem będzie stanowił prawdziwą wizytówkę miasta a mieszkańcy wraz z rodzinami będą mieli bezpieczne i przyjemne miejsce do spędzenia wolnego czasu.

Źródło: UM Braniewo

Komentarze (1)

Dodaj swój komentarz

 • Ola 2010-01-14 22:19:57
  To bardzo dobra wiadomość dla Braniewa. Amfiteatr już dawno wołał o pomste do nieba, chociaż powinien być wizytówką miasta. W końcu organizatorzy imprez nie będą musieli modlić się o susze przed imprezą. Wielokrotnie deszcz, zalewała "patelnie" (przez dziurawe zadaszenie), a wraz z nią cały sprzęt znajdujący się na niej. Dobrze też, że inwestycja obejmie konserwacje murów i baszt, bo z każdym rokiem są one w coraz bardziej opłakanym stanie.
  Odpowiedz Przenieś Oceń: 0 0