Ślubowanie nowego strażaka w Komendzie Powiatowej PSP w Braniewie

19 listopada 2021 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, obyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętego strażaka, który rozpoczął służbę w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Braniewie.

Ślubowanie strażaka przyjął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie bryg. Ireneusz Ścibiorek. Ślubowanie złożył nowy funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej:

- str. Przemysław Brzoza

Komendant Powiatowy PSP w Braniewie bryg. Ireneusz Ścibiorek podkreślił, że ślubowanie to bardzo uroczysty i podniosły moment w życiu zawodowym każdego strażaka. Każdy funkcjonariusz reprezentuje tą zasłużoną formację nie tylko w czasie służby, ale także poza nią. Zawód strażaka to nie tylko praca, ale również służba wobec obywateli.

Podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej, strażak składa ślubowanie według następującej roty:

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.".

Na zakończenie uroczystości strażak Przemysław Brzoza złożył podpis pod aktem ślubowania, pieczętując ten ważny moment w karierze zawodowej. Dla nowo przyjętego strażaka życzymy powodzenia i witamy w szeregach Państwowej Straży Pożarnej.

Źródło: KP PSP Braniewo

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz