Sportowe talenty ze wsparciem samorządu

Ponad 2,2 mln zł przeznaczył samorząd województwa warmińsko-mazurskiego na rozwój regionalnego sportu. Szczegóły wsparcia federacji, zrzeszeń i związków sportowych przedstawili marszałek województwa Marcin Kuchciński i Maria Bąkowska, członkini zarządu.

Zarząd województwa podjął pierwszą w tym roku uchwałę związaną z dotacjami na zadania Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej, w szczególności na działania wspierające szkolenie sportowe młodzieży.

 

- Sport zawsze był, jest i będzie wizytówką Warmii i Mazur – przyznaje Marcin Kuchciński, marszałek województwa. - Staramy się patrzeć szeroko, dlatego wspieramy sportowców, trenerów i organizacje działające na różnych szczeblach, od amatorskiego po olimpijski. Pamiętajmy, że dzisiejsze porozumienie nie jest jedynym wsparciem w 2024, jakie przygotowaliśmy w tym zakresie. Przyznamy również nagrody i stypendia za wybitne osiągnięcia na arenie wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Czekamy również na zgłoszenia w konkursach dla organizacji pozarządowych na działania wspierające osoby z niepełnosprawnościami i seniorów, a także sport akademicki i imprezy sportowe. Tak jak w latach ubiegłych, tak i w tym przyznamy granty sportowe na poprawę infrastruktury w naszym województwie. Do tej pory zrealizowaliśmy ponad 130 takich grantów, dzięki którym odnowiono wiele obiektów, hal, boisk i doposażono je w nowy sprzęt. Liczę, że wszystkie te działania zachęcą młodych ludzi do dalszej przygody z ulubioną dyscypliną, a w dłuższej perspektywie do kolejnych sukcesów na miarę starszych kolegów, którzy już w tym roku będą reprezentować nasz region na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu.

 

Środki są przeznaczone na szkolenie najzdolniejszej młodzieży z regionu, dodatkowe wsparcie dla dyscyplin sportowych oraz wybitnych dorosłych sportowców. To także środki na rozwój sportu powszechnego i klubów na terenach wiejskich i małych miast m.in. poprzez dofinansowanie cyklu wydarzeń sportowych.


- Współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi to kwintesencja społeczeństwa obywatelskiego - mówi Maria Bąkowska, członkini zarządu. - Cieszę się, że nasze konkursy budzą duże zainteresowanie, bo to później przekłada się na aktywność fizyczną naszych mieszkańców. Ze wsparcia korzystają przecież nie tylko profesjonalni sportowcy, ale również osoby, które traktują sport jako oderwanie się od codziennych zajęć. Pamiętajmy ponadto, że jedną z naszych czterech inteligentnych specjalizacji jest „Zdrowe Życie“, a ruch i aktywność fizyczna doskonale się w nią wpisują. Dzisiejsze spotkanie można w skrócie podsumować w ten sposób – jako samorząd przekazujemy finansowe wsparcie, a wy jako przedstawiciele organizacji pozarządowych wkładacie swoją pracę. 

W tym roku wartość finansowania głównych umów wynosi 2,265 mln zł, co stanowi wzrost o 115 tys. zł w porównaniu do poprzedniego roku. 

Gros środków trafi do Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu, której celem jest m.in. realizowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a w szczególności rozwój młodzieży uzdolnionej sportowo na terenie całego województwa czy podnoszenie poziomu sportowego młodzieży. 


- Środki, które do nas trafiają, zostają przeznaczane na zgrupowania sportowe czy udział w najważniejszych zawodach - mówi Andrzej Grudziński, prezes WMFS. – Dzięki temu nasi reprezentanci mogą startować w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata czy mistrzostwach Europy, skąd przywożą najcenniejsze medale. Z kolei młodsi zawodnicy dzięki tym pieniądzom uczestniczą np. w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Pamiętajmy też, że nie wszystkie krajowe związki wspierają zawodników, dlatego te zadanie spoczywa również na nas. 

Prawie 400 młodych adeptów piłki nożnej kształci swoje umiejętności w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Sportowego Młodzieży w Piłce Nożnej (prowadzonym przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej).

- Liczba młodych zawodników zwiększa się z roku na rok - mówi Marek Łukiewski, prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. - Na początku był to tylko Elbląg, a w minionych latach szkolenie odbywało się również w Olsztynie, Ełku, Giżycku, Iławie czy Mrągowie. Kolejne trzy czy cztery miasta z regionu chcą dołączyć do naszego programu. Przez wiele lat naszym głównym problemem był fakt, że zawodnicy wyjeżdżali do innych ośrodków w Polsce. Teraz się to zmieniło i szkolą się na Warmii i Mazurach. Pieniądze na działalność naszych ośrodków otrzymujemy zarówno z samorządu województwa, jak i Polskiego Związku Piłki Nożnej.

O rywalizację sportową na wiejskich obszarach i w mniejszych miejscowościach zadba natomiast Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe“.
- Nasza organizacja za dwa lata będzie świętowała 80-lecie swojej działalności - przyznaje Janusz Sypiański, przewodniczący W-MZ LZS. – Przez te lata zorganizowaliśmy mnóstwo wydarzeń sportowych i wychowaliśmy wielu znakomitych sportowców. Jak to bywa w życiu raz bywało lepiej, a raz gorzej. Obecnie działamy w 76 na 116 gmin w naszym województwie, a nasz zakres działalności jest bardzo szeroki.

W spotkaniu uczestniczył też Wacław Szukiel, w przeszłości żeglarz w klasie Finn, a obecnie trener i wychowawca młodzieży w tej dyscyplinie sportu. Na początku stycznia został ponadto laureatem stypendium ministra sportu i turystyki.

- Żeglarstwo to specyficzny i wymagający sport - przyznaje Szukiel. - Kosztowny jest przede wszystkim sprzęt, który finansują w szczególności rodzice czy też w mniejszym zakresie poszczególne kluby. Cieszę się, że pomimo trudności ciągle zdobywamy punkty w klasyfikacji systemu sportu młodzieżowego w Polsce.

FINANSOWE WSPARCIE 2024:

1. „Wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec w dyscyplinach objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego” – 800 tys. zł   - Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu,

2. „Przygotowanie i udział reprezentantów województwa w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwe dla danej dyscypliny związki sportowe w dyscyplinach olimpijskich i w wiodących dyscyplinach nieolimpijskich, objętych systemem sportu młodzieżowego oraz ich organizacja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego - 370 tys. zł, Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu,

3. „Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku wiejskim i małych miast oraz organizacja szkolenia zawodników i rywalizacji sportowej reprezentantów środowiska wiejskiego - 500 tys. zł, Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe,

4. wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich w sporcie młodzieżowym - 450 tys. zł:

a) Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu - wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich w sporcie młodzieżowym - ośrodek żeglarstwa - 126 tys. zł,

b) Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej, Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego - 63 tys. zł,

c) Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Olsztynie, szkolenie zawodników w lekkiej atletyce w ramach Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Sportowego - 120 tys. zł,

d) Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie, wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich w sporcie młodzieżowym - ośrodek pływania - 35 tys. zł,

e) Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Olsztynie, szkolenie zawodników w tenisie stołowym w ramach Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Sportowego - 61 tys. zł,

f) Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie, wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich w sporcie młodzieżowym - ośrodek judo,  25 tys. zł,

g) Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Olsztynie, szkolenie zawodników w piłce siatkowej plażowej w ramach Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Sportowego - 20 tys. zł,

6. wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa przygotowujących się do igrzysk i mistrzostw świata oraz Europy, Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie - 145 tys. zł (20 zawodników).

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz