Strażacki 1 procent

Apelujemy o 1% podatku dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Apel kierujemy do strażaków ochotników, terenowych jednostek organizacyjnych, działaczy oraz członków współdziałających i sympatyków Związku OSP RP.

Wszystkich podatników, którym na sercu leży rozwój i kontynuacja chlubnych tradycji ruchu strażackiego, wyrażających się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie. Wszystkich identyfikujących się ze Związkiem OSP RP wykonującym zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wspierającym różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzujących dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwijającym działalność artystyczną i sportową w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Apelujemy o wspólne zaangażowanie się ludzi dobrej woli w kampanię „1% podatku dla Związku OSP RP”. Zachęcamy zwłaszcza strażaków ochotników, mających bezpośredni kontakt z podatnikami mieszkającymi na terenie działania ich jednostek o propagowanie kampanii w roku 2010. Wspólnym wysiłkiem możemy własnym jednostkom pomóc zgromadzić dodatkowe środki finansowe. Potrzebne jest do kampanii niewiele – chęć i czas, oraz umiejętność dotarcia do podatnika i poinformowania o możliwości przekazania pieniędzy na Związek lub wybraną OSP. To nic nie kosztuje darczyńcę. Odpisując 1% od swojego podatku w rocznym zeznaniu podatkowym wystarczy podać pełną nazwę Związku i nr w Krajowym Rejestrze Sądowym tj. Związek  Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, nr KRS 0000116212. Koniecznie jest również wpisanie w rubryce: "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, cel szczegółowy 1%"  tj. wpisać nazwę OSP oraz jej dokładny adres. Na podstawie powyższych trzech informacji Urząd Skarbowy przeleje pieniądze do Związku, oraz przekaże informacje, że są to pieniądze skierowane dla wskazanej jednostki. Informacje w sprawie „1% podatku dla Związku OSP RP” już dziś można pozyskać na stronie www.zosprp.pl Pamiętajmy, że 1% i tak jest należny państwu. Przekazując swój 1% dla Związku to my mamy możliwość zdecydowania na jaki konkretny cel go przeznaczymy. Wpłata na Związek nie jest darowizną, bo przekazujemy pieniądze, które i tak stanowią podatek – i to my zadecydujemy czy przekażemy je Skarbowi Państwa, czy na swoją jednostkę. Pozyskane środki w roku 2010 Związek zgodnie z regulaminem „1% podatku dla Związku OSP RP” przekaże jednostkom ochrony przeciwpożarowej na cele ochrony przeciwpożarowej. Bezpieczeństwo mieszkańców uzależnione jest od sprzętu, którym dysponują podmioty ratownicze w tym straż pożarna. Zapraszamy do odpowiedzi na powyższy apel.

Ireneusz Ścibiorek

Źródło: Strażacy Braniewo

Galeria

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz